Pascale Veerling

Profielfoto-Pascale-Veerling

Pascale Veerling is 31 jaar oud en Founder

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Vorig jaar stond ik in de DJ100 met Fair Gold Foundation; de stichting die ik in 2015 heb opgericht om de schadelijke gevolgen van wereldwijde kwikvervuiling terug te dringen door goud uit elektronisch afval te recyclen en bij te dragen aan lokale projecten zoals herbebossing en educatie in Peru. We hebben in 2017 duizenden KG's elektronisch afval van het MKB opgehaald en hebben tevens een scholenprogramma ontwikkeld om op die manier de jongste elektronicagebruikers te bereiken met onze boodschap: recycle goud voor een betere wereld! Omdat wij tijdens ons werk voor Fair Gold Foundation vaak de vraag kregen of wij ook sieraden verkopen van gerecycled goud is er eind 2017 een bijzondere activiteit bijgekomen. Onder de naam Mara & Villosa verkopen we sieraden die 100% gemaakt zijn van gerecycled goud; een deel van de opbrengsten gaat naar de lokale projecten die Fair Gold Foundation al steunt.

Doel

Met Fair Gold Foundation hebben we een nieuw scholenproject getest wat een succes bleek te zijn; de eerste twee kwartalen van 2018 gebruiken we om het project verder uit te werken naar een lespakket voor middelbare scholen, zodat we een uitgebreid educatief project kunnen aanbieden. Het doel is om leerlingen tussen de 12 en 18 jaar bewustwording bij te brengen met betrekking tot consumeren van elektronica. Daarnaast hebben wij, zoals hierboven beschreven, van verschillende (ICT) MKB bedrijven duizenden KG's oude elektronica opgehaald en op verantwoorde wijze laten recyclen. We hebben hierdoor kunnen bijdragen aan het herbebossingsproject van onze lokale partner in Peru. Voor de sieradenlijn van gerecycled goud hebben we samen met een goudsmid een aparte webshop opgezet voor de eerste eigen lijn van sieraden gemaakt van gerecycled goud. Deze is in december 2017 gelanceerd; www.maravillosa.nl.

Actief bij

Fair Gold Foundation

Rol binnen initiatief

Zowel Fair Gold Foundation als Mara & Villosa heb ik opgericht en geïnitieerd .

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://maravillosa.nl