Nurullah Gerdan

image

Nurullah Gerdan is 26 jaar oud en Strategisch adviseur Duurzame Ontwikkeling

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Vanuit mijn rol bij de gemeente Haarlemmermeer leg ik de verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten als het gaat om de circulaire economie. Veel mensen concentreren zich in de dagelijkse praktijk slechts op een van deze onderdelen, terwijl ik werk aan de verbindingen hier tussen om de weg naar de circulaire economie te versnellen. Daarin werk ik nauw samen met wethouder John Nederstigt en oud-minister Jacqueline Cramer en draag ik er zorg voor dat we de Metropoolregio Amsterdam toekomstbestendig maken.

Doel

Mijn doel is om mensen te verbinden en bewust te maken van de inspanningen die nodig zijn voor de transitie naar een circulaire samenleving. Met mijn bestuurskundige achtergrond heb ik veel mensen overtuigd van het belang van een holistische visie en het werken aan een transitie in plaats van alleen langs één discipline of vanuit een technisch of inhoudelijk perspectief. Zo heb ik bijgedragen aan de samenstelling van ons programma Haarlemmermeer Duurzaam die nationaal en internationaal aandacht geniet (bijvoorbeeld optreden in Parijs bij COP21 of samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation).

Actief bij

Gemeente Haarlemmermeer

Rol binnen initiatief

Mijn bijdrage is in veel projecten en processen verschillend. Soms ben ik bruggenbouwer, soms een dwarsdenker, soms advocaat van de duivel. En dat doe ik in verschillende hoedanigheden, bijvoorbeeld als projectleider of als adviseur.

Vanuit welke rol

Young professional