Nordin Oudshoorn

Merosch_Nordin_Oudshoorn

Nordin Oudshoorn is 23 jaar oud en Junior installatie- en duurzaamheidsadviseur

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Een activiteit kan bijvoorbeeld een startup, project of een beweging zijn. Als het maar duurzame impact heeft gehad.Het afgelopen jaar heb ik, via een afstudeeronderzoek vanuit de Hogeschool Utrecht, vormgegeven aan circulaire gebouwinstallaties. Ik heb onderzoek gedaan naar wat vanuit de theorie wordt verstaan onder circulair bouwen en wanneer een gebouwinstallatie ‘circulair’ genoemd kan worden. Vervolgens heb ik manieren onderzocht hoe circulaire gebouwinstallaties in de praktijk concreet toegepast kunnen worden. Hieruit zijn resultaten gekomen die voor de installatiebranche van toegevoegde waarde zijn in projecten met circulaire ambities.
Afgestudeerd op bovenstaand project met een 9, ben ik als junior adviseur werkzaam bij Merosch. De kennis die ik heb opgedaan met het onderzoek, kan ik nu zelf toeppasen. Momenteel werk ik aan een transformatieproject van 3 torens van het voormalig ING-hoofdkantoor: het Zandkasteel. Hier zijn we circulaire gebouwinstallaties actief en concreet aan het uitwerken. In dit monumentale gebouw van ca. 16.800 m2 staan veel 30 jaar oude gebouwinstallaties, die normaal gesproken tijdens een renovatie direct worden afgeschreven. Maar veel gebouwinstallaties of onderdelen van deze installaties zijn nog in goede staat of goed her te gebruiken. Door hier op in te zetten, worden veel van de bestaande gebouwinstallaties behouden of hersteld. De milieu-impact van de renovatie wordt op deze manier sterk verminderd.

Doel

In het afstudeeronderzoek ben ik op basis van het bestaande circulaire gedachtegoed tot een stappenplan gekomen om circulaire gebouwinstallaties concreet vorm te geven. Daarnaast heb ik een ontwerp-toolbox gemaakt die ondersteuning biedt in het concreet vormgeven van de kansen, door middel van circulaire voorbeeldproducten. Door het stappenplan te volgen en de ontwerp-toolbox in te zetten in het ontwerp, kunnen zowel adviesbureaus als installateurs, opdrachtgevers, aannemers etc. circulariteit binnen gebouwinstallaties concreet gaan toepassen.
Om de markt te stimuleren en te inspireren kan mijn afstudeeronderzoek een mooie basis vormen. Daarnaast zijn we bezig met het in de praktijk brengen van circulaire gebouwinstallaties bij de renovatie van 3 torens van het Zandkasteel. Om deze kennis te delen, zodat iedereen er van kan leren, schrijf ik om de maand een blog voor de landelijke Cobouw media, waar ik elke blog een ander onderwerp of obstakel aanhaal waar wij tijdens het project mee te maken hebben gekregen.
Het Zandkasteel wordt hét voorbeeld worden van circulair renoveren van gebouwen en gebouwinstallaties.

Actief bij

Merosch B.V.

Rol binnen initiatief

Mijn rol binnen het afstudeeronderzoek was dat ik het zelf heb opgesteld/geïnitieerd. Daarnaast heb ik aangegeven op welke onderdelen nog verder onderzoek gedaan kan worden, zodat het afstudeeronderzoek uitgebreid kan worden.
Binnen het project het Zandkasteel ben ik installatie- en duurzaamheidsadviseur. Hierin proberen wij circulariteit verder te helpen en te realiseren tijdens de renovatie.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.merosch.nl/projecten/van-bank-naar-schoolbank-amsterdam