Sociale innovatie en maatschappelijk betrokken ondernemen

Nominatie Vera Bachrach

Naam: Vera Anna Bachrach
Leeftijd: 24
Is: Freelancer projectontwikkeling
 
Categorie: Sociale Innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociaal ondernemerschap
Activiteit: begon 6 jaar geleden aan een nieuw opgerichte studie aan de UvA: Future Planet Studies. Afgestudeerd met scriptie: political implications of concentrated solar power. Begon 5 jaar geleden als installateur van zonnepanelen bij de Zonnefabriek. Ontwikkelde daar het project ‘Zon op school’: zonne-energie voor scholen in combinatie met les over klimaatverandering, duurzaamheid en de toekomst. Zette afgelopen jaar met vrienden de Tostifabriek op. De Tostifabriek is een tijdelijke installatie van de productieketen van een tosti midden in de stad. Is nu bezig met Zonnefabriek_lab; een doe-tank voor jonge mensen die tot uitvoer over willen gaan. Is daarnaast samen met drie vrienden, Jansen, Jansen, Bachrach en Landshoff begonnen: een projectontwikkeling, -ontwerp en -uitvoer bureau dat zich richt op de deconstructie van en de herdefiniëring van dagelijkse zaken. Eerstvolgende project: oprichting van een bank.

 
Effect: aantal eigenhandig geïnstalleerde zonnepanelen op daken van particulieren: stuk of 400. aantal zon op school projecten: 40, +/- 600 panelen op schooldaken, +/- 2200 leerlingen lesgegeven. Naast co2-reductie vooral educatie! De Tostifabriek heeft veel bezoekers gehad en daarnaast heel veel media-aandacht. De Tostifabriek bleek heel geschikt als beginpunt voor gesprek over hoe wij ons verhouden tot ons voedsel. De tosti’s zijn geproduceerd door 22 jonge mensen die part-time boer werden; onderling heeft dit voor heel veel debat en reflectie gezorgd. Ook veel boeren zijn geïnspireerd geraakt door de tostifabriek en is veel mee gesproken. Er is een verbinding tussen stad en platteland gelegd.
 
Duurzaam? installatie zonnepanelen = aanleg nieuw energie infrastructuur + CO2 reductie. Zon op school = 3 vliegen in een klap; begin duurzame leeromgeving (scholen kunnen voorbeeld geven van hoe de toekomst er uit kan zien en tot de verbeelding spreken) + leerlingen zich af laten vragen hoe de wereld nu is ingericht en hoe dat in de toekomst moet + ouders kennis laten maken met duurzame energie. Zonnefabriek_lab, de Tostifabriek en Jansen, Jansen, Bachrach en Landshoff produceren allemaal duurzaam bewustzijn door te reflecteren op bestaande productie/consumptie en alternatieven te onderzoeken/zelf te maken.
 
Tweet: Vera is zelf ook getroffen door algehele verwarring over voedsel, energie en geld maar zet vrolijk in op ontwarren en herinrichten.
 
Meer info: http://www.zonnefabriek.nl/projecten/zon-op-school/ en http://www.detostifabriek.nl