Nominatie Thiemo Heilbron

Naam: Thiemo Heilbron
Leeftijd: 27
Is: Oprichter Fawaka Nederland
Categorie: Sociale Innovatie
Activiteit: Thiemo verbindt duurzaamheid op innovatieve manieren met internationale ontwikkeling, diversiteit in Nederland en kennis uit onverwachte hoeken. Als bioloog gespecialiseerd in Tropische Ecologie is Thiemo afgestudeerd op onderzoek dat kennis van Surinamers over Surinaamse planten in de sociale en historische context plaatst. Hier omheen initieerde Thiemo de website “Botanical Heritage of Suriname Project”: “iedere plant vertelt een verhaal”. Dit innovatieve project werpt nieuw licht op de geschiedenis en waarde van verschillende ecologische elementen, en zou ook in andere regio’s toegepast kunnen worden. Bevindingen van dit project worden gebruikt bij een informatieve locale eco-route en een eco-resort op een verlaten plantage in Suriname.
 
Thiemo is ook oprichter van Fawaka Nederland, een nieuwe platform met ‘divers talent voor duurzaamheid’. Het doel van het project is het documenteren van een doorsnede van jonge voorlopers in de Nederlandse samenleving, in al haar diversiteit! Dit alles door het interviewen van jonge initiatiefnemers van sociaal- en ecologisch duurzame projecten, met als doel uiteindelijk van alle 190 culturele achtergronden in Nederland zowel een vrouwelijk als een mannelijk rolmodel te presenteren!
 
Ook zet Thiemo momenteel (samen met twee businesspartners) een internationaal bedrijf op dat in de keten van afvalvet tot biodiesel opereert. Dit bedrijf werkt samen met de mede door Thiemo opgerichte stichting SEED4Growth (Social, Environmental & Economic Development for Growth), die zich richt op bevordering van duurzaamheid via verschillende educatieve projecten, onder andere met jongeren.
 
Recent organiseerde SEED4Growth een Summer School over duurzaamheid en ondernemerschap, voor kinderen in Amsterdam Zuidoost, waarbij kinderen van 9-15 jaar workshops kregen over de productieketen van chocola. Ook ontwikkelden de kinderen vanuit drie verschillende fictief opgerichte bedrijven ‘eerlijke’ chocoladerepen, die ze verkochten op een ‘Heerlijke Eerlijke Chocolademarkt’ in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Een korte documentaire over het project komt binnenkort online. Thiemo is ook betrokken bij de Echo Junior Academy, waarbij kinderen in Zuidoost aan de gang gaan met persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden van het hoger onderwijs duidelijk worden gemaakt.
 
Eerder werkte Thiemo bij het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika in het Young Excellent Scholars programma ook aan een onderzoeksstageproject naar gevolgen voor ecologische en sociale duurzaamheid van biodieselproductie in Brazilië rondom het Braziliaans Biodiesel Programma (PNPB).
Effect: Thiemo werkt op verschillende niveaus van impact. Met de summerschool in Amsterdam Zuidoost bereikte Thiemo bijvoorbeeld een weinig bereikte doelgroep. Bij verschillende projecten, zoals Fawaka Nederland (en Junior Academy) gaat het meer om het inspireren van kinderen en volwassenen. Bij de startup Makandra (‘Tezamen’ in het Surinaams) gaat het om wereldwijde impact. Zijn insteek is bij projecten vaak innoverend en de impact, op gebied van milieu en maatschappij: groeien!
Duurzaam?: Fawaka Nederland draagt bij aan bewustwording en inspiratie rondom duurzaamheid. Botanical Heritage of Suriname Project draagt bij aan ontsluiting van kennis rondom milieu en planten op plekken waar dit nog nauwelijks is gebeurd. Thiemo’s startup Makandra en de stichting SEED4Growth dragen bij aan zowel hergebruik en ketenduurzaamheid als educatie over duurzaamheid.
Meer info: http://www.fawakanederland.nl