Nominatie Suzanne Stienen

Naam: Suzanne Stienen
Leeftijd: 26
Is: Business Consultant
 
Categorie: Voedsel en landbouw
Activiteit: Suzanne heeft het duurzaamheidsbeleid van Deli XL weten te vertalen naar initiatieven en projecten die duurzaam gedrag van klantrelaties stimuleren en die de foodservice markt veranderen. Suzanne introduceerde bij Deli XL een paraplu voor het gehele verantwoord assortiment, onder de titel Natuurlijk Verantwoord en droeg ervoor zorg dat klanten zo eenvoudig en snel duurzame producten via onze webshop konden bestellen. Inmiddels is dit assortiment met 4.500 producten uitgegroeid tot het grootste duurzame assortiment binnen foodservice.
 
Daarnaast ontwikkelde Suzanne een classificatiesysteem voor producenten/leveranciers in food, om als onderdeel van de leveranciers jaargesprekken te kunnen beoordelen hoe zij omgaan met hun keten en bedrijfsprocessen. Deze systematiek is gebaseerd op ISO26000. Zij legde dit systeem uit in het door haar geschreven boek ‘Van bron tot bord’, waarmee zij de kennis en het systeem van Deli XL ter beschikking stelt aan de markt.
 
Effect: Het assortiment Natuurlijk Verantwoord van Deli XL is gegroeid van 2.500 naar 4.500 producten in twee jaar tijd. Het verantwoorde assortiment kent een positieve index en de omzet groeit verhoudingsgewijs harder dan die van het overige assortiment. Met het classificatiesysteem worden de duurzaamheidsprestaties van veel Nederlandse producenten in de levensmiddelenindustrie inzichtelijk. Daarmee kan MVO een wezenlijk en feitelijk onderdeel worden van gesprekken met toeleveranciers.
 
Tot slot draagt Suzanne met alle aandacht rond deze twee projecten bij aan de agendasetting van transparantie in de markt voor eten en drinken.
 
Duurzaam? Het assortiment Natuurlijk Verantwoord draagt direct bij aan grote duurzaamheidsvraagstukken, door klanten een verantwoord alternatief aan te bieden.
 
Tweet: Genomineerd: @stienensuzanne is in de #B2B #foodservice markt de jonge leider die gedreven is om de markt te veranderen en te verduurzamen #dj100
 
Meer info: http://www.delixl.nl/mvo