Voedsel en landbouw

Nominatie Sijt Bikker

Naam: Sijt Bikker
Leeftijd: 22
Is: Global Agro Consultant at BikkerBusiness en student Sustainable Innovation TUe
 
Categorie: Voedsel en landbouw
Activiteit: Sijt vormt de unieke combinatie tussen praktijk en theorie in de agrarische wereld. Door zijn ervaring ‘Op het land, in het land en uit het land.’ weet hij de theorie ten diensten te stellen van de toepassing. Volgens Sijt begint duurzaamheid bij het kennen van het optimale en het realiseren van het maximaal haalbare.
 
‘Op het land’
 
Doordat Sijt opgegroeid is op een agrarisch bedrijf, heeft hij in de basis duurzaamheid geleerd. Want in de verbinding met de natuur en in de relatie met mensen ligt de basis van duurzaamheid. Vanuit een diep besef van deze onderlinge verbondenheid spreekt Sijt mensen aan.
 
‘In het land’
 
In de alledaagse ontmoeting is hij innovatief en grenzeloos opzoek naar gedeelde kansen. Sijt weet zich continu te interesseren voor de nieuwste ontwikkelingen in de agrarische sector en dit te delen met mensen binnen en buiten de sector. Als student Sustainable Innovation aan TUe koppelt hij de optimale theoretische kaders aan gefundeerde praktijk ervaring. Deze interactie leidt tot duurzame verbindende strategieën.
 
‘Uit het land’
 
Als Global Agro Consultant geeft Sijt strategisch advies om duurzame innovaties te realiseren. Sijt is de verbindende brug tussen Nederland als nummer 1 land in Agro & Food en opkomende landen. In teamverband werkt hij mee aan de oplossing van het voedselprobleem. Volgens Sijt kan Vertical Farming (dr. Dickson Despommier, Columbia University) worden gezien als een duurzame oplossing.
 
‘Op het land, in het land en uit land’ in deze onderlinge verbondenheid mag Sijt bijdragen aan een duurzame wereld!
 
Effect:
 
In alle opzicht straalt Sijt energie uit; hij is een doorzetter, een strijder en een vrijdenker. Hij beschikt over een professioneel wereldwijd netwerk in vrijwel alle bedrijfstakken, waarop Sijt een verjongende invloed heeft.
 
Bovendien weet Sijt wereldwijd inspiratie(sessie) te geven aan ministers tot aan jongeren. Zo geeft hij inspiratie aan het ministerie en de regering van Ecuador en inspireert hij in Nederland jongeren en ministers in maatschappelijke dialogen.
 
Verder werkt hij aan het realiseren van internationale Vertical Farming projecten, die vanuit technologische innovatie en sociale verbindingen worden gebouwd.
 
Duurzaam? Sijt is een groene voorloper, die laveert tussen duurzaam denken en duurzaam ondernemen! Met dr. Dickson Despommier en Vertical Farming community’s werkt hij samen aan oplossingen van het voedselprobleem (wereld in 2050).
 
Tweet: #DJ100 ‘Op het land, in het land en uit het land.’ maakt Sijt Bikker een @GFrontrunner die duurzaam denkt en duurzaam onderneemt!
 
Meer info: https://www.bikkerbusiness.com