Bewustwording en educatie

Nominatie Sander van ‘t Foort

Naam: Sander van ‘t Foort
Leeftijd: 25
Is: Voorzitter Thematische Partijcommissie Duurzaamheid ChristenUnie
 
Categorie: Bewustwording en educatie
Activiteit: Sander van ‘t Foort is voorzitter van een zogeheten Thematische Partijcommissie (TPC) bij de ChristenUnie. Deze TPC bestaande uit 17 leden adviseert de gehele partij; variërend van lokale fracties tot (beleidsmedewerkers van) Tweede Kamerleden; op het gebied van duurzaamheid. Tevens is Sander betrokken bij het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP). Het DoPP bestaat uit duurzaamheidsvertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Het DoPP is de initiator van ‘Nederland krijgt schone energie’ en is betrokken geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Als lid van het DoPP houdt Sander zich voornamelijk bezig met het lobbywerk achter de schermen. Verder is Sander werkzaam voor de Utrecht Universiteit. Hij heeft in april een lezing gehouden tijdens een internationale conferentie in Indonesië n.a.v. een hoofdstuk uit een boek dat hij samen met dr. T.E. Lambooy heeft geschreven (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2282115). Daarnaast heeft hij meerdere artikelen gepubliceerd op het snijvlak van duurzaamheid en recht. Sander hoopt zijn opgedane kennis dit jaar in de praktijk te gaan brengen bij het honoursprogramma Young Leaders League (YLL) dat hij volgt. YLL richt zich mede op sustainability.
 
Effect: Het effect is relatief groot. De TPC Duurzaamheid richt zich tot een ieder binnen de ChristenUnie die advies nodig heeft op het gebied van duurzaamheid. Mijn artikelen hebben een internationaal bereik. Het hoofdstuk dat ik geschreven heb staat in een boek dat op Amazon staat (http://www.amazon.com/INDONESIA-Legislative-Developments-Studies-ebook/dp/B00CEXVL1I). Daarnaast heb ik recentelijk een artikel geschreven voor Communication Director. Dit tijdschrift wordt gelezen door vele communicatiedirecteuren in Europa. De overige artikelen die ik gepubliceerd heb, hebben meestal een nationaal of internationaal (Europa) bereik. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan de bewustwording m.b.t. duurzaamheid.
 
Duurzaam? Kernthema’s zijn: transparantie, juridische belemmeringen en juridische samenwerkingsstructuren die duurzaamheid bevorderen. Binnen de TPC: Door bijv. beleidsmedewerkers te adviseren kunnen vraagstukken aangekaart worden in de Tweede Kamer. Een voorbeeld is de motie van Carla Dik-Faber over het anders meten van welvaart door het CPB, welke motie eerst in de TPC is behandeld. Betreffende mijn artikelen: Deze richten zich vooral op bewustwording, d.w.z. inzichtelijk maken hoe bijv. transparantie bevorderd kan worden. Denk bijv. aan de nieuwe GRI richtlijnen, integrated reporting en de EU richtlijn betreffende niet-financiële informatie.
 
Tweet: Nominatie @SanderFoort verdient een plek in de DJ100 omdat hij zich middels de poltiek en wetenschap inzet voor duurzaamheid.