Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Nominatie Paulette van Ommen

Naam: Paulette van Ommen
Beroep: Senior Adviseur Corporate Responsibility (EY), leider van Dutch Sustainable Growth
Coalition werkgroep.
 
Categorie: Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)
Activiteit: Sinds 2010 zette zij Corporate Responsibility samen met collega’s op de kaart bij de Raad van Bestuur (beleid, governance, strategie, communicatie). Niet alleen intern, maar ook de vertaalslag naar klanten en de marktbewerking. Zij adviseerde en betrok vele afdelingen bij de invulling en uitrol. Verder stond ze aan het begin van de EY Foundation, met partnerships voor pro bono inzet van medewerkers rondom het thema duurzaam/sociaal ondernemerschap (voor o.a. Enviu, BiDNetwork en Urgenda). Paulette is de motor achter de werkgroep van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), een CEO initiatief van Paul Polman (CEO, Unilever), Feike Sijbesma (CEO, DSM) en Jan Peter Balkenende (Partner, EY – voorzitter DSGC). Naast haar interne strategische rol en haar leidende rol bij DSGC is zij sinds 2012 de eerste adviseur van Jan Peter Balkenende (strategie, communicatie, inhoudelijke voorbereiding).
 
Sinds haar zestiende (sinds 2002) was zij actief om ontwikkelingssamenwerking meer “mainstream” te maken onder tieners en studenten (via de toenmalige “Club van 2000”, Move Your World, Edukans Going Global). Sinds 2006 is zij geheel gericht op de rol van het bedrijfsleven (micro- en meso finance, sociaal ondernemerschap, duurzame handel) via stages, projecten, onderzoeksfuncties, traineeships en haar eerste baan bij het Business in Development Network.
 
Effect: In DSGC, gefaciliteerd door EY en gesteund door VNO-NCW, ontwikkelen en delen acht koplopende Nederlandse multinationals hun kennis rondom duurzaam en verantwoord ondernemen. Niet als “side activity”, maar als integraal onderdeel van de (groei)strategie en het bedrijfsmodel van ondernemingen. DSGC is actief op talloze internationale fora, waar voor vele bedrijven het gedachtegoed rondom “people+planet+profit” vaak nog erg in de kinderschoenen staat. Paulette is mede-auteur van “Towards Sustainable Growth Business Models” en lead-auteur van de tweede DSGC publicatie die op 15 oktober 2013 uitkomt. Deze tweede publicatie gaat over de rol van Corporate Governance – ondernemingsbestuur – in het verankeren van deze “triple P” strategies. Deze publicaties worden wereldwijd door leiders en practitioners van NGOs, fora, universiteiten, overheden en het bedrijfsleven gelezen. Politici in binnen- en buitenland putten uit de publicaties, om de “business sense” van duurzaam en verantwoord ondernemerschap kracht bij te zetten en te illustreren.
 
Begin 2013 werd zij geselecteerd als Global Shaper van het World Economic Forum. Dit is een internationale community van ruim 2750 professionals die – vanuit het bedrijfsleven, de overheid, sport, kunst, onderwijs of NGO wereld – al een bijzondere bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd. Sinds juni 2013 is Paulette voorzitter van de groep van 24 Global Shapers in Nederland. Vanuit deze rol zetten Global Shapers zich in voor impactvolle NGOs en social enterprises: zowel van elkaar als daarbuiten. Zo zet Paulette in haar avonduren momenteel haar kennis, creativiteit en netwerk in voor onder meer WakaWaka, een sociale onderneming die solar light toegankelijk maakt voor mensen aan de onderkant van de economische pyramide, en in noodgebieden als Syria en Haiti.

 
Tweet: @PaulettevOmmen is zeer bevlogen, creatief en vol daadkracht. Als ze haar tanden ergens inzet, laat ze niet meer los. Slim en charmant en actie!!
 
Meer info: www.ey.nl/CR, www.vno-ncw.nl/DSGC en www.globalshapers.org