X

Ben of ken jij iemand die bezig is met duurzaamheid en 32 jaar of jonger is?

Laat ons dan weten waar jijzelf of die ander mee bezig is. Samen laten we zien dat duurzaamheid mogelijk is!
 
geef op & tip ons
Bewustwording en educatie

Nominatie Mitchel Esajas

Naam: Mitchel Esajas
Leeftijd: 24
Is: Founder New Urban Collective, lid Global Shapers, winnaar ECHO Award 2012
 
Categorie: Bewustwording en educatie
Activiteit: Wat heel bijzonder genoemd mag worden is het initiatief dat Mitchell met allerlei collega-studenten van de VU nam om vooral ook anderen het beste uit zichzelf te laten halen en te leren halen. “Het heet het New Urban Collective. We doen daarmee onder meer mentorprojecten in Amsterdam Zuid Oost. De basisscholen daar halen de zwakste scores bij de Cito-toetsing, de helft van de kinderen gaat er verder in het speciaal onderwijs. Dat moest toch echt anders kunnen, dachten wij van het Collective. En dat kun je alleen doen als je zelf in die scholen en bij die leerlingen erbij gaat zitten.”
 
Effect: De studenten gingen de scholieren actief begeleiden, coachen bij het huiswerk en in schoolvakken waar ze wel wat aanmoediging bij konden gebruiken. Het goed doen van zo’n Cito-toets is immers ook iets wat je kunt leren en waarin je ‘het beste uit jezelf kunt leren halen’. “We hebben nu zo’n 250 leden in het New Urban Collective en hebben zo’n 45 scholieren als coaches gesteund. En dat werkt. De Cito-scores gingen echt flink omhoog, er kregen 2 scholieren een doorstroomadvies naar het vwo. Het is zo belangrijk dat je kunt laten zien dat het kan!”
 
Duurzaam? Mitchel:
 
1. is een inspiratie voor veel mensen die minder rolmodellen, sociale participatie en inspiratie uit hun buurt of netwerk halen om een gedegen opleiding te volgen en alles uit jezelf te halen om waardevol te zijn voor de samenleving. Naast zijn maatschappelijke betrokkenheid is hij een excellente student, die zowel zeer succesvol business als antropologie heeft gestudeerd.
 
2. draagt bij aan een organisatie die kinderen uit achterstandswijken in Nederland verder helpt; op een dienstbare en verantwoorde manier.
 
3. het netwerk dat hij en zijn collega studenten heeft opgebouwd op de Vrije Universiteit, biedt honderden studenten een plek om zichzelf te ontwikkelen als mens en professional.
 
4. zet zich veelal belangeloos in voor de emancipatie van minderheden in Nederland, via bewustwordingsactiviteiten. Discriminatie is helaas nog wijdverbreid en zit voor een deel diep geworteld in onderbewuste intermenselijke communicatie en intuïties, bij zowel de gediscrimineerde als de discriminator. Hij doet dit om een onderbouwde,
verbindende en respectvolle manier.
 
Meer info: http://the-nuc.nl/