Duurzame consumptie en productie

Nominatie Marco van Eenennaam

Naam: Marco van Eenennaam
Leeftijd: 30
Is: Mister Elektrisch bij de ANWB
 
Categorie: Duurzame consumptie en productie
Activiteit: Marco heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de ANWB serieus werk maakt van een duurzame revolutie in de (auto)mobiliteit: elektrisch rijden. Voor een grote organisatie die vaak niet durft te kiezen, is de keus voor het stimuleren van elektrisch rijden een ongebruikelijke stap geweest die vooral aan Marco is te danken. Zijn vakkennis, uitstraling, netwerk en sociale vaardigheden zijn hem daarbij goed van pas gekomen.
 
Effect: Het effect van elektrisch rijden op de CO2-emissie van de ANWB en haar leden is nog beperkt, maar de beweging is ingezet en komt steeds meer tot wasdom. Met een commerciele unit binnen de ANWB, 40 vrijwilligers als ‘Ambassadeur van het Elektrisch Rijden’, de Grootste Elektrische Proefrit van Nederland en vele andere initiatieven lijken Nederland en de ANWB rijp om de grote stap naar duurzamer mobiliteit te gaan zetten.
 
Duurzaam? De afgelopen decennia is een groot aantal milieuproblemen rond mobiliteit sterk verminderd, zoals lood, verzuring, fijn stof en andere luchtvervuiling. De laatste grote uitdaging op het gebied van mobiliteit & milieu is het terugdringen van de CO2-uitstoot met 80%. Voor het personenverkeer lijkt elektrisch rijden hierbij van essentieel belang te worden. Wat nu nog klein is, zal wellicht over 20 tot 30 jaar de norm zijn. Daarom moeten we trots zijn op de pioniers van dit moment, zoals Marco.
 
Tweet: Duurzame personenmobiliteit staat of valt met mensen als Marco, de ‘Mister Electric’ van de #ANWB!