Nominatie Loes Mertens

Naam: Loes Mertens
Leeftijd: 29
Is: Plantenveredelaarster (van tomaat) bij biologisch zaadteelt- en veredelingsbedrijf de Bolster, Ayurvedisch massagetherapeut
 
Categorie: Voedsel en landbouw
Activiteit: In mijn functie als biologische plantenveredelaarster ontwikkel ik, samen met mijn collega’s, nieuwe groenterassen die speciaal aangepast zijn aan de biologische landbouw. Met klassieke biologische veredeling zetten we (grote) stappen in het ontwikkelen van rassen die beter presteren onder biologische teeltomstandigheden. Denk hierbij aan verbeterde opbrengst met weinig bemesting en water, smaak, bewaarbaarheid, teeltgemak, ziekteresistenties, enz. Verder staan we, bij de Bolster, voor het behoud van agro-biodiversiteit, een duurzame groei van de biologische/schone landbouw en zijn duidelijk gekant tegen alles wat naar patentering van leven en machtsmonopolisatie ruikt.
 
Daarnaast organiseer ik samen met een groep studenten en alumni in Wageningen, aan de universiteit, een nieuw vak, genaamd ‘Farm Experience Internship’ (FEI), vertaald als ‘boerenstages’. Dit in samenwerking met de leerstoelstoelgroep Farming Systems Ecology (prof. Pablo Tittonell) en Rural Sociology. Het is een nieuw vak dat voortkomt uit een breed gedragen gevoel onder studenten en maatschappelijke organisaties dat er nood is aan: a. nieuwe manieren van leren, b. werkelijke interdisciplinariteit, c. landbouwonderzoek dat geworteld is in de maatschappelijke noden, d. een netwerk met sociaal-politieke slagkracht dat alle spelers verenigt die streven naar een landbouw die voorziet in schoon en eerlijk voedsel voor iedereen. We sluiten ons met dit vak aan bij de internationale agroecologische beweging en zetten in op participatieve en creatieve onderwijsmethodes.
 
Iets totaal anders wat ik doe is het geven van Ayurvedische massages. Hiermee draag ik bij aan de stressvermindering van m’n medemens. Dat is vast heel goed voor het sociale milieu!
 
En ik eet zelf ook bewust biologisch en veelal vegetarisch. ‘Be the change you want to see…’
 
Effect: Biologische zaadteelt- en plantenveredeling helpt de biologische sector in zijn geheel vooruit. Het is moeilijk hier cijfers/aantallen op te plakken. Het gegeven dat zo’n klein, onafhankelijk, familiebedrijf als de Bolster het aandurft om met de ‘groten’ mee te spelen, kan wel een bron van inspiratie zijn voor andere kleine bedrijven.
 
Aan de eerste editie van de FEI hebben in augustus 2013 16 studenten deelgenomen. Dit was de eerste editie. Er zullen er velen volgen. Naast de studenten worden ook verschillende organisaties betrokken én natuurlijk de boerenbedrijven waar de studenten hun stages doen. De feedback vanuit de deelnemende bedrijven is positief. Ze zien het als een stap in de goede richting – voor hen komt de universiteit op deze manier dichterbij. En de studenten, die later professionals zullen zijn, nemen de ervaringen later mee in hun professionele leven.
 
Duurzaam? Groenterassen die weinig voedingsstoffen en water nodig hebben, maar toch robuust en productief zijn, kunnen nuttig zijn in gebieden waar deze grondstoffen schaars zijn. En de rassen zijn speciaal voor een landbouw die afziet van chemische middelen. Gezien de Bolster een klein, onafhankelijk bedrijf is, dat toch weet te concurreren met de ‘grote’ zaadbedrijven, zorgen we voor een alternatief voor monopolisering, machtsconcentratie en een landbouw die alleen gericht is op ‘cash crops’, monoculturen en productieverhoging van slechts een beperkt aantal gewassen. We staan dus voor diversiteit en ‘resilience’.
 
Tweet: Plantenveredelaarster in de biologische landbouw, Ayurvedisch massagetherapeut en boerenstages: Loes in de #DJ100!
 
Meer info: www.bolster.nl en https://www.facebook.com/groups/farmexperienceinternship/?fref=ts