Nominatie Leonie van Zuilichem

Naam: Leonie van Zuilichem
Leeftijd: 25
Is: Eigenaar Qarc
 
Categorie: Voedsel en landbouw
Activiteit:
– produceren van streekproduct Qarc op de boerderij;

– daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale leveranciers;

– direct leveren van producten aan eindklant (daardoor geen ‘tussenhandel’ km);

– hergebruik van verwarmd water voor poetsen van productieruimte;

– gebruik van bijproduct wei (van de kwark) voor drinken jonge koeien;

– melkveebedrijf maakt gebruik van energiebesparende maatregelen zoals voorkoeling;

– oog voor welzijn koe en uitoefenen van natuur&landschap (bijv bloemen aan de weiderand);

– gevarieerd koppel koeien (meerdere rassen voor een sterk koppel).
 
Effect:

– bloemenrand heeft impact op biodiversiteit. Het bedrijf ligt tegen de ecologische hoogstructuur aan dus actief natuurbeheer.

– inspireren van andere (agrarische) jonge ondernemers om ook anders naar hun productie te kijken. Ipv groot meer richting duurzaamheid en waarde vergroten op het eigen bedrijf.

– informeren van afnemers en consumenten over voordelen van lokale producten en hen informeren waar zij aan bijdragen als zij Qarc producten kopen.
 
Duurzaam?
Mbt grondstoffenschaarste:

– door korte keten te creëren, zijn minder km nodig om de producten te vervoeren;

– door gebruik te maken van energiebesparende maatregelen en hergebruik van water.
 
Mbt behoud van natuur:

– door natuurbeheer uit te oefenen (bijv bloemen langs weiderand) wordt er een betere omgeving voor insecten/bijen/hommels gecreëerd.
 
Economische crisis:

– het bedrijf groeit en we zien dat er nog een grote vraag is. Hierdoor kunnen we op termijn werknemers aan gaan nemen.
 
Cradle-to Cradle:

– bijproducten gebruiken voor een ander onderdeel van het bedrijf (wei als drinken voor de jonge koeien).
 
Tweet: Om te laten zien dat je ook als kleine jonge agrarische ondernemer duurzaam waarde kunt creëren met een mooi lokaal product!
 
Meer info: http://www.qarc.nl/?page_id=2