Nominatie Britt Pols

Naam: Britt Pols
Leeftijd: 27
Is: Community manager
 
Categorie: Voedsel en landbouw
Activiteit: Britt maakt als community manager van het project The Milk Story de uitdagingen en inspanningen van de zuivelsector zichtbaar en bespreekbaar voor een breed publiek. Vanuit een multistakeholder filosofie betrekt ze NGOs, burgers/ consumenten, melkveehouders, wetenschappers, beleidsbepalers en voedselproducenten bij de vraagstukken in de sector en probeert daarmee impact te realiseren voor de verduurzaming van de sector. Het gaat hierbij om thema’s als: gezondheid, duurzaamheid en voedselzekerheid. Via social media (met een focus op Twitter en Facebook) worden dagelijks conversaties gevoerd met een breed publiek over de verduurzaming van de sector. Ze motiveert stakeholders in de sector om opinies en verhalen (storytelling) te delen via de website www.milkstory.nl. Ze organiseert in samenwerking met het projectteam (offline) activiteiten om nieuwe doelgroepen te betrekken bij de thema’s van The Milk Story, denk hierbij aan blogcompetities op hogescholen en universiteiten, ontwerpwedstrijden voor creatieven, expertmeetings en de hike & bike tour.

 
Effect: De inzichten en innovatieve ideeën die voorkomen uit het project The Milk Story worden door de opdrachtgever, FrieslandCampina, gebruikt om de verduurzaming van de sector te versnellen. Ook de nieuwe samenwerkingsverbanden die ontstaan dragen bij aan de verduurzaming van de zuivelsector. Daarnaast worden de inspanningen en uitdagingen van de sector zichtbaar en bespreekbaar gemaakt voor een breed publiek. Hiermee wordt bewustwording en meningsvorming bij burgers/consumenten gestimuleerd. Via Twitter worden dagelijks 1800 volgers direct bereikt, de uitingen worden veelvuldig geretweet en onze volgers spreken ons dagelijks aan, stellen ons vragen en geven ons tips. Via Facebook wordt nu richting de ruim 1100 volgers op een laagdrempelige manier gecommuniceerd over de verduurzaming van de sector en worden de volgers uitgedaagd hun mening te geven over de thema’s van The Milk Story. De blogcompetitie van The Milk Story is voor hogescholen en universiteiten een ideale invulling voor de maatschappelijke betrokkenheid van studenten, en is daarom nu al op 2 hogescholen en 1 universiteit opgenomen in het vaste lesprogramma. Door de eerste hike & bike tour in Friesland hebben ongeveer 500 wandelaars en fietsers kennis gemaakt met de sector en in 2014 wordt er een nieuwe editie georganiseerd. De ontwerpwedstrijden geven nieuwe inspiratie om de uitdagingen en inspanningen van de sector zichtbaar en bespreekbaar te maken voor een breed publiek.
 
Duurzaam? De inzichten en ideeën die voorkomen uit het project The Milk Story worden door de opdrachtgever, FrieslandCampina, en de sector als geheel gebruikt om de verduurzaming van de sector te versnellen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden die bijdragen bij aan de verduurzaming van de zuivelsector. Daarnaast worden de inspanningen en uitdagingen van de sector zichtbaar en bespreekbaar gemaakt voor een breed publiek. Hiermee wordt bewustwording en meningsvorming bij burgers/ consumenten gestimuleerd. Het gaat hierbij om thema’s als klimaatverandering, circulaire economie (kringloopdenken) voedselzekerheid, internationale samenwerking, biodiversiteit en duurzame energie.
 
Tweet: @BrittPols betrekt producenten, melkveehouders, NGOs, wetenschappers, beleidsbepalers & consumenten voor de verduurzaming van de zuivelsector
 
Meer info: http://www.milkstory.nl