Aagje Hoekstra

Nominatie Aagje Hoekstra

Naam: Aagje Hoekstra
Leeftijd: 24
Is: BioArtist
 
Categorie: Design, technologie en Innovatie
 
Activiteit: In Nederland worden wekelijks tientallen kilo’s dode kevers weggegooid. Dit zijn de ontpoppingen van meelwormen die geweekt worden voor dierenvoedsel. Aagje Hoekstra onderzocht deze dode kevers en ontdekte dat ze in het pantser het polymeer chitine dragen. Chitine is, na cellulose, het meest voorkomende polymeer op aarde. Wekelijks worden dus kilo’s bruikbare grondstof weggegooid. De schilden van de kevers zet Aagje in een laboratorium om tot zuivere chitine en vervolgens tot chitosan. Chitosan is een soortgelijk polymeer, maar hecht beter aan zichzelf door een variatie in het moleculaire systeem. Hierdoor ontstaat Coleoptera, een bioplastic wat alleen uit de aanwezige stoffen van het insect bestaat.
 
Effect: Door grondstoffen opnieuw te gebruiken en te werken met natuurlijke bronnen heeft Aagjes project Coleoptera een groot effect op de circulaire economie. De reststromen van de insectenteelt nemen af en door dit om te zetten tot een bioplastic, zijn er ook steeds minder synthetische polymeren nodig.
 
Aagje innoveert en inspireert. Hoewel het project nog maar een jaar geleden bedacht is en nog vol in ontwikkeling is, heeft het al nationale en internationale pers bereikt.
 
Duurzaam?: De grondstoffen op aarde zijn eindig, de wereldpopulatie neemt toe en in de toekomst kunnen we niet de hoeveelheid vlees produceren en eten zoals we nu doen. We moeten op zoek naar alternatieven. Om de mensen op aarde dezelfde voedingsstoffen te geven die we nu uit vlees halen is insecten eten een goede oplossing. Insecten verspillen veel minder waardevolle grondstoffen dan koeien en varkens doen, hebben minder landbouw-grond nodig en stoten minder CO2 uit.
 
In Nederland worden diverse wormen gekweekt. Nu voornamelijk voor dierenvoedsel, maar in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook voor humane consumptie. De reststromen van deze kweek, de dode kevers, weet Aagje Hoekstra om te zetten tot een biologisch afbreekbaar materiaal. Dit bioplastic kan als alternatief worden gebruik voor de vele synthetische polymeren op basis van aardolie die we nu vaak gebruiken.
 
Meer info: http://www.aagjehoekstra.nl/