Nina van der Giessen

Nina-van-der-Giessen

Nina van der Giessen is 27 jaar oud en Kwartiermaker

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

“Je bent een toffe peer als je goed voor de aarde zorgt.” Met deze zinspreuk is Nina sinds oktober 2020 aan de slag als kwartiermaker bij Aardpeer, samen voor grond. Samen met een eigenzinnig team wil ze met Aardpeer zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen.

Om mensen onderdeel te laten worden van de zogeheten ‘beweging van Aardperen’ is er volgens haar meer nodig dan aandacht voor de welbekende landbouwproblematiek. “Mensen willen bijdragen aan een oplossing. Maar als ze niet weten waarom gezonde landbouwbodems die oplossing bieden, dan wordt het lastig.” Daarom begint Aardpeer bij het vertellen over het belang van gezonde grond voor de gehele voedselketen én de komende generaties.

Organisatie en (online) communicatie zijn haar wapens in de strijd om zoveel mogelijk mensen in actie te laten komen. Want intensieve bewerking, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen eisen hun tol op onze gezamenlijke leefomgeving. “Wanneer we ons nu inzetten voor natuurvriendelijke landbouw, plukken mijn kleinkinderen daar straks letterlijk de vruchten van.”

Doel

In januari 2021 kwam Aardpeer via mede-initiatiefnemer Stichting BD Grondbeheer met de ‘samen voor grond’ obligatie. Met de opbrengst wil Aardpeer grond aankopen voor natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven. En dat animo is er. Al 75 agrarische ondernemers meldden zich bij Aardpeer met een grondvraag om de overstap naar natuurvriendelijk landbouw te kunnen maken.

De afgelopen tijd heeft Nina zich samen met het team ingezet om de ‘samen voor grond’ obligatie een groot succes te maken. De eerste obligatieronde heeft ruim 7 miljoen euro opgeleverd. Het geld is afkomstig van circa 700 investeerders. Hiermee zullen nieuwe gronden worden aangekocht voor boeren met een missie. Dit zijn onder andere gangbare akkerbouwers of veehouders die de omslag wil maken naar een duurzaam bedrijfsmodel, maar ook voedselbossen en coöperatieve boerderijen.

Actief bij

Aardpeer, samen voor grond

Rol binnen initiatief

Nina is de kwartiermaker van Aardpeer, samen voor grond. Van het organiseren van het lanceringsevenement van Aardpeer tot het afleveren van gezonde grond op het Binnenhof. Haar taken zijn veelomvattend en vragen een creatieve aanpak. Mede-dankzij haar inzet heeft Aardpeer haar verhaal kunnen vertellen in de media én kijkt het team nu terug op een geslaagde eerste investeringsronde, waarbij ruim 7 miljoen euro werd opgehaald voor grondaankopen voor natuurvriendelijke boeren. Het team komt binnenkort met nog meer praktische plannen om de voedselketen te verduurzamen.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

https://aardpeer.nl/