Niek Storm

niek-storm

Niek Storm is 31 jaar oud en Co-Founder

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

BestelBewuster is een FoodTech startup, die een impact-first visie hanteert, namelijk voedselverspilling minimaliseren in zakelijke momenten met catering. De voedselverspilling binnen georganiseerde meetings met catering vindt vooral plaats door het ontbreken van een juist proces. Dit lost BestelBewuster op door het proces te digitaliseren. Het proces wordt met inzet van de software omgedraaid. Dit door de verantwoordelijkheid en de keuze voor catering bij de genodigde te leggen in plaats van bij de organisator. De genodigden kunnen via de BestelBewuster software zelf een bewuste keuze maken. Daarnaast stuurt de software slimme reminders, maakt inschattingen en voert analyses uit die op voorhand en achteraf het proces helpen te verbeteren.
eft gehad.

Doel

Het idee van BestelBewuster is ontstaan gedurende verschillende interviews tijdens het accelerator programma met de Gemeente Den Haag. Vervolgens is het product verder gevalideerd door middel van enquêtes, gebruikersonderzoeken, interviews en een pilot met de Gemeente Haarlem binnen het programma van Startup In Residence Metropoolregio Amsterdam. De validatie heeft geresulteerd in een verdere samenwerking met de gemeente Haarlem. Daarnaast zijn er tientallen gesprekken geweest met verschillende commerciële partijen, belangengroepen en vakgroepen binnen de catering- en foodmarkt. De reacties op de waardepropositie zijn positief. Vanuit de commerciële gesprekken bevinden een aantal partijen zich in de contractfase om te gaan starten met BestelBewuster. Het doel is om de komende 24 maanden 100 Grootzakelijk & Overheid klanten, de zogenaamde Groene Koplopers, aan te sluiten waarmee op jaarniveau tot 500.000 broodjes minder verspild gaan worden. Om deze commerciële groei en productontwikkeling te realiseren wordt er gekeken naar verschillende financieringsmogelijkheden.

Actief bij

BestelBewuster

Rol binnen initiatief

BestelBewuster is ongeveer een jaar geleden bedacht door een multidisciplinaire groep van energieke personen waarvan Niek één van de opstarters is en verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur. Naast ervaring met tech, product, operatie en commercie is ook de nodige ondernemerservaring in huis. De gezamenlijke droom van de oprichters is om de wereld een betere plek te maken door vermindering van voedselverspilling. Hiernaast is het belangrijk om een gezonde bedrijfsvoering te creëren, veel plezier te hebben en een geweldige onderneming neer te zetten. Kortom, commerciële jongens die ervan dromen om onafhankelijke ondernemers te worden en naast zakelijke impact ook sociale impact te behalen en zodoende bijdrage te leveren aan de milieuproblematiek.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://bestelbewuster.nl/