Niek Franken en Kees van Rengs

IMG_20200429_152418-051

Niek Franken en Kees van Rengs is 30 jaar oud en Oprichters/Eigenaren

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Plennid maakt organische grondstofketens sluitend door de toepassing van circulaire modellen. We hebben hiervoor als adviesbureau een unieke positie in genomen in het ecosysteem van 'groene' reststromen. Wij adviseren overheid, aannemers en verwerkers die zich bezig houden met deze stromen, hoe ze gezamenlijk de keten anders kunnen organiseren om zo een optimale verwaarding van het materiaal te realiseren. Cascadering staat daarbij centraal in onze aanpak.

De urgentie om dit te doen start bij de doelstellingen van de overheid om de CO2-uitstoot te verminderen. Het heeft erin geresulteerd dat overheidsinstanties vele maatregelen nemen. Wij zien dat het van belang is dat deze maatregelen rendabel zijn voor de gehele keten op zowel sociaal, economisch als ecologisch vlak. Als deze drie onderdelen niet in balans zijn, is de fundering wankel en is er geen toekomstbestendig businessmodel. Vaak zijn deze modellen dan ook gebouwd op subsidies. Wij ondersteunen daarom overheidsinstanties met het anders organiseren en aanbesteden van het groenbeheer. Als reactie op deze aanbestedingen ondersteunen wij tevens de markt (groenaannemers en verwerkers) hoe ze in lijn kunnen komen met de wensen van de aanbestedende dienst door de keten het herstructureren.

Wij onderscheiden ons daarmee van de markt door een nieuwe kijk te geven op de huidige manieren van werken in de groene branche en deze om te zetten in structuren die zorgen voor winstgevende duurzaamheid.

Doel

De afgelopen jaren heeft Plennid zich flink ontwikkeld en zijn er aantal mooie projecten opgeleverd. Zo hebben we voor gemeente Den Haag een circulaire houtketen uitgewerkt waarin het hout uit de stad weer terugkomt in producten, van hout, voor de stad Den Haag. Daarnaast is door ons in Rotterdam een inschrijving op een circulaire aanbesteding groenwerkzaamheden ondersteund voor een aannemer. Dit resulteerde in een zeer vooruitstrevende plan van aanpak en een gewonnen inschrijving.

Bij deze en andere projecten realiseren driedelige waarde-creatie:
- Ecologisch: De CO2 die opgenomen is, blijft langer opgeslagen in de producten en vervangt de behoefte aan fossiele grondstoffen. Dit zorgt voor een hoge ecologische waarde. In het geval van bomen staat het behoud van een kuub hout gelijk aan gemiddeld 1000 KG CO2.
- Economisch: De organische materialen worden omgezet in waardevolle producten die economische winst opleveren voor de gehele keten. Zo heeft een kuub hout een waarde van minimaal €1000 na verwerking tot planken of producten. Bij verbranding is deze waarde slechts tientallen euro’s voor de energie die het levert.
- Sociaal: Onze aanpak bevorderd de werkgelegenheid.

Actief bij

Plennid Netherlands B.V.

Rol binnen initiatief

Niek & Kees hebben Plennid in 2016 opgericht. In de loop der jaren hebben ze het bedrijf samen verder ontwikkeld waarin verschillende modellen zijn getest. Het continu en snel reageren op de veranderende en onzekere markt is wat ze veel energie heeft gegeven. Dit heeft er voor gezorgd dat ze met Plennid een dienst hebben ontwikkeld die de vraag van veel organisaties invult en ze inmiddels aan veel waardevolle projecten hebben kunnen werken. De oprichters hebben elkaar hierbij perfect aangevuld. Zo is Niek wat analytischer en conceptueler ingesteld, waar Kees juist met ieder uitgewerkt idee energiek de markt in gaat. Deze combinatie blijkt een formule voor succes te zijn.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://plennid.com/