Nick Bijlsma

Nick Bijlsma - Eneco Group Commercial sept17

Nick Bijlsma is 22 jaar oud en Medeorganisator Energy Innovation Talks

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

De Topsector Energie daagt de nieuwe generatie uit om innovatieve ideeën te ontwikkelen tijdens de Energy Innovation Talks. Studenten en Young Professionals presenteren deze ideeën tijdens de Werkconferentie van de Topsector Energie op 29 november 2017. Van alle inschrijvingen worden de beste 48 jongeren geselecteerd voor de Masterclass op 16 juni 2017, waarin zij door middel van workshops en begeleiding de optimale voorbereiding krijgen om hun ideeën voor de energietransitie te ontwikkelen. De deelnemers aan de Energy Innovation Talks maken kans op een gesprek met de minister van Economische Zaken en andere kopstukken uit de Topsector Energie, om zo hun ideeën kenbaar te maken.

De Energy Innovation Talks is waardevol, omdat het jongeren van verschillende disciplines in contact brengt met de top van de energiesector. Zo krijgt het winnende idee van vorig jaar, over een geheel nieuw energieabonnement, een vervolg bij Alliander.

Naast de Energy Innovation Talks zet ik mij in voor duurzaamheid in het breedste woord: ik ben o.a. actief bij de Community of Energy Top Talents en de Jonge Energie Coalitie, werkzaam als Living Lab Officer bij de Green Office Utrecht, redacteur bij DuurzameStudent.nl en ranker voor de SustainaBul. Op deze manier zet ik mij in voor verschillende kanalen in duurzaamheid en zo leer ik op verschillende niveaus wat er echt speelt in de transitie naar een duurzamere wereld.

Doel

Mijn doel is om zoveel mogelijk jongeren enthousiast te maken voor het versnellen van de energietransitie! Dit doe ik onder andere als ambassadeur voor de energiesector vanuit de masterbeurs Community of Energy Top Talents, maar ook als medeorganisator van de Energy Innovation Talks.

Het doel van de Energy Innovation Talks is om de ideeën van studenten en Young Professionals voor de energietransitie te laten presenteren tijdens de Werkconferentie van de Topsector Energie.
Het grotere doel daarachter is om jongeren een stem te geven in de energietransitie en jongeren de kans geven om zichzelf te profileren met hun eigen idee. Als deelnemer van vorig jaar kan ik uit ervaring zeggen dat ik enorm veel heb geleerd van dit traject en dat ik voor de komende editie andere enthousiaste jongeren graag diezelfde kans wil geven.

Actief bij

Community of Energy Top Talents

Rol binnen initiatief

Als medeorganisator van de Energy Innovation Talks ben ik samen met SustainableMotion, de Community of Energy Top Talents en de Jonge Energie Coalitie verantwoordelijk voor de inhoud van het gehele traject. Naast de inhoud van de vraagstukken, ben ik ook bezig met de organisatie op alle evenementdagen en de werving.

Vorig jaar waren de energievraagstukken gebaseerd op het Energieakkoord. Dit jaar hebben wij als organisatie ervoor gezorgd dat de vraagstukken direct komen van de Topconsertia Kennis en Innovatie (TKI’s). Door de TKI’s probleemeigenaren te maken, vergroten wij de kans dat de ideeën daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Met de Energy Innovation Talks breng ik enthousiaste jongeren samen en geef ik ze de kans om hun stem te laten horen bij de top van de energiesector.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://energyinnovationtalks.nl/