Natascha Kooiman

Natascha Kooiman is 29 jaar oud en Duurzaamheidsrebel Smaackmakers  

Thema

Duurzame consumptie en productie

Naam: Natascha Kooiman
Leeftijd: 29
Is: Duurzaamheidsrebel Smaackmakers
 
Categorie: Duurzame consumptie en productie
 
Activiteit: Natascha is zo iemand die straalt als ze vertelt over haar duurzame projecten en plannen en streven. Alleen al daarmee overtuigt ze mensen van waar ze voor staat en voor gaat. Ze gaat er voor de volle 100% voor en dat maakt haar geloofwaardig en het maakt mensen om haar heen enthousiast om mee te doen, om te luisteren en om hun eigen gedrag aan te passen. Ze probeert duurzaamheid bovendien in een zo breed mogelijk perspectief te plaatsen.
 
Natascha heeft in korte tijd haar bevlogenheid rond verduurzaming voedsel, omgezet in concreet handelen. Ze was vastbesloten om ons voedselsysteem te verduurzamen. Ze deed een traineeship rond verduurzaming voedsel (Nicolaas G. Pierson Foundation) en een uitgebreid onderzoek naar de 10 grootste cateraars in Nederland, hoe zij hun aanbod kunnen verduurzamen. Dat onderzoek zette ze dit jaar voort onder de naam Smaackmakers. Deze social enterprise heeft ze samen met Aart Jan van Dijk opgezet. Hiermee inspireren ze groepen en bedrijven met een innovatief, interactief concept van Experiences waarin ze kennis en eten combineren. Ook is ze gekomen tot een concreet stappenplan waarmee ze horeca, cateraars en bedrijfskantines adviseert en helpt bij stappen richting een duurzamer aanbod. Daarnaast is ze oprichter van FoodQuake, een platform voor duurzame food-initiatieven van grote en kleine spelers. Ze is bovendien actief in de Kennis-Educatie-Deals van RVO en probeert via haar netwerk beleid en regelgeving rond voedsel te beïnvloeden door op veel plekken het gesprek aan te gaan en een open en actieve houding te bewaren. Ze is energiek, enthousiast en haar idealisme werkt aanstekelijk. Een aantal andere successen van Natascha zijn: FoodGuerrilla (ze stond als merkstrateeg met NCDO aan de wieg van dit initiatief), Viva Las Vega’s Food Festival (kernteam), Variatie in de Keuken (o.a. ontwikkeling workshops), Damn Food Waste Event Museumplein (actief in organisatie), ze ontwikkelde een duurzaamheid/foodtak bij communicatie-adviesbureau BBK, organiseert met TNS Nipo en BBK samen zo’n 6 keer per jaar de netwerkbijeenkomst Duurzaamheids Dialoog.
 
Effect: De projecten en concepten die Natascha ontwikkelt en waar ze aan meewerkt, kennen een impactvolle combinatie waar ze bewust voor kiest: ze richten zich enerzijds op de impact van institutionele verandering via grote bedrijven; duurzame koploper bedrijven, brancheorganisaties en Multinationals. Tegelijkertijd richt ze zich op het enthousiasmeren van ‘mensen’ via een bottom-up benadering. Op die manier zorgt ze voor draagvlak, voor ambassadeurs, die de veranderingstrajecten versoepelen en verduurzamen. Voor de gehele cateringtak geldt dat ze bijdraagt aan de enorme beweging die speelt rond duurzamer en gezonder eten. In gesprek met verschillende grote partijen plant ze zaadjes die leiden tot grote veranderingen. Daarnaast hebben al talloze bedrijven via de Smaackmakers events stappen gezet naar duurzamer aanbod. Dat betekent impact in de gehele keten en uiteindelijk grote milieuvoordelen, maar ook directe gezondheidsvoordelen door gezondere voedingspatronen. Mensen en bedrijven heeft ze bewust gemaakt van de impact die zij kunnen hebben met hun vork en concrete handvatten gegeven om gedrag te veranderen. Door de veranderingen te koppelen aan bedrijfsvoordelen, verleidt ze bedrijven voedsel als belangrijk onderdeel van het MVO beleid te zien.
 
Duurzaam?: Onze voedselproductie heeft een onmiskenbare impact op onze wereld. De dierenindustrie heeft hierbinnen een grote rol. Het is niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk dat we anders gaan eten, om zo CO2 uitstoot te verlagen, gezondheidsrisico’s te verminderen, de wereldvoedselverdeling te verbeteren, en aan dierenwelzijn te werken. Door voedsel als onderwerp te nemen en de benadering te volgen die Natascha volgt, maak je grote aantallen mensen niet alleen bewust van de impact die zij kunnen hebben met hun vork, ze geeft ze ook concrete handvaten en werkt zo aan gedragsverandering die duurzaam is: mensen en bedrijven veranderen niet alleen omdat ze voelen dat het beter is, maar ook omdat ze snappen waarom het beter is. Door de verandering bij bedrijven te volgen van het werken aan hun MVO beleid, zorg je bovendien voor een besef van het werken aan CO2 doelstellingen e.d. middels dit vaak vergeten onderwerp.
 
Meer info: htttp://www.smaackmakers.nl