Milan Bijl

MilanBijl

Milan Bijl is 32 jaar oud en Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Ik werk bij de rijksoverheid en voor kleine gemeentes om duurzaamheid in aanbestedingen mee te laten nemen. Nederland heeft 73 miljard aan inkoopkracht maar dat zetten we niet in om goed te doen en duurzame keuzes te maken. Dat vind ik doodzonde.
Op deze manier werk ik aan het creƫren van een circulaire economie, het zorgen voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het zorgen voor eerlijke werkomstandigheden in internationale keten. Dat doe ik door kennis te delen, mensen die informatie nodig hebben te verbinden met mensen met ervaring, en door zelf actief in aanbestedingen duurzaamheid op te nemen. En dat werkt!

Doel

Ik heb een opleiding gestart waarbij dit jaar 13 organisties (oa politie, uwv, rijksoverheid en gemeenten) projecten starten waarbij ze arbeids- en mensenrechten een prominente plaats geven in de aanbesteding. Verder ben ik recent gestart met een initiatief om scholen bij duurzaaminkopen te betrekken. Dit richt zich vooral op circulair en klimaat. Bij de leernetwerken klimaat en circulair inkopen van PIANOo ben ik betrokken bij het leernetwerk bedrijfskleding.

Bij de BUCH gemeentes in Noord Holland zorg ik in aanbestedingen voor concrete duurzaamheidsinput. Een leuk voorbeeld daarvan is een life cycle analysis gebruiken om de milieukosten indicatie van een project te berekenen en dan de extra punten voor de meest duurzame optie te geven. Zo stimuleer je de meest duurzame bedrijven en zorg je dat de markt ziet dat duurzaamheid wint.

Actief bij

PIANOo, Stichting RIJK, zelfstandig

Rol binnen initiatief

Ik ben een opleiding gestart om sociale en milieu aspecten mee te laten nemen in aanbestedingen. Hierdoor zijn dit jaar 13 organisaties en 30 medewerkers van verschillende organisaties gestart met duurzaam inkopen. Echte impact maken we zo!

Volgend jaar gaan we voor 50 deelnemers en 25 organisaties. Zo krijgen we steeds meer goede voorbeelden en laten we zien dat het kan! De markt wil wel, nu moeten we als overheid nog leren de goede vraag te stellen. Daar doe ik mijn best voor.

Vanuit welke rol

Young professional