Michiel Ottevanger

Michiel-Ottevanger

Michiel Ottevanger is 29 jaar oud en Co-Founder / Duurzaam project ontwikkelaar

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Ik ben oprichter en mede-eigenaar van duurzaam ontwikkelbedrijf D4, dat is opgericht met een duidelijk doel: "Samen ontwikkelen we het energiesysteem van de toekomst; duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar." Dit doen we vanuit onze D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren.

We richten ons op het logisch samenbrengen van energievormen, opzoek naar synergie. Daarom ontwikkelen we een breed scala aan projecten zoals warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, zonneparken, zonnedaken, energieopslag en de implementatie van nieuwe technologieën.

Bij D4 ben ik in de lead voor het initiëren en ontwikkelen van nieuwe projecten. Dit doe ik in multifunctionele teams met verschillende projectpartners.

Doel

D4 versnelt de energietransitie door duurzame energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen en in die ontwikkeling te investeren. We benaderen projecten vanuit alle componenten van het energiesysteem. Verduurzaming van het energiesysteem is ons doel en het realiseren van duurzame energieprojecten is hiervoor het middel.
We hebben verschillende praktische innovaties geïmplementeerd en projecten in ontwikkeling:
- In de regio Rijnland hebben we kansen geïdentificeerd voor ondiepe aardwarmte in combinatie met het gebruik van WKK-warmte uit de tuinbouw. Hierdoor kan de op grote schaal basis warmte infrastructuur worden aangelegd en kunnen tuinders op een natuurlijk moment overschakelen van warmte aardgas naar duurzame warmte. Inmiddels zijn Shell en Firan in dit project gestapt en is een aardwarmte vergunning is aangevraagd.
- Slimme integratie van elektriciteits-, warmte- en waterstofinfrastructuur in combinatie met energieopslag op de Energiecampus Leeuwarden biedt oplossingen voor congestie van het elektriciteitsnet voor de gehele regio.
- ~ 100 MW aan zon projecten is vergund, beschikt voor SDE+ en gefinancierd door D4 in samenwerking met Soleila. In 2020 zullen de eerste projecten gebouwd worden.
- Innovatieve BioLNG- en bermgrasvergistingsprojecten zijn door D4 geïnitieerd en ism technische partners in ontwikkeling.
- In Gelderland ontwikkelen we coöperatieve windmolens i.s.m. Arcadis

Actief bij

D4

Rol binnen initiatief

Ik ben medeoprichter van D4. Ik zag dat er in Nederland veel ideeën in de ontwikkelfase stranden. Enerzijds door gebrek aan een professionele ontwikkelorganisatie en anderzijds door het gebrek aan beschikbare projectfinanciering in de ontwikkelfase. In Douwe Faber en twee investeerders heb ik de perfecte partners gevonden om echt stappen voorwaarts in de energietransitie te zetten. Wie wij zijn en hoe wij projecten ontwikkelen is gebaseerd op onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://www.d4.nl