Matthijs Lievaart

Screen-Shot-2017-04-25-at-16.21.40

Matthijs Lievaart is 30 jaar oud en initiatiefnemer

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

In 2010 ben ik op Goeree-Overflakkee gestart met het initiatief Doe mee, verlos de zee! Als jutter verzamelde ik een berg plastic bij elkaar en heb er een bordje bij geplaatst met de uitnodiging "Doe mee, verlos de zee!". Aan de oproep werd gehoor gegeven: de berg begon te groeien! Niet veel later is er een bak aangespoeld en hierop is het bordje met de slogan bevestigd: De jutbak is geboren! Het initiatief is overgenomen op andere stranden en inmiddels zijn er bijna 100 jutbakken langs de Nederlandse kustlijn te vinden, van Zeeland tot aan te Wadden. Doe mee, verlos de zee! is het grootse strandschoonmaak-initiatief van Nederland, zowel wat betreft het aantal vrijwilligers als de hoeveelheid opgehaald plastic. Het bijzondere van de jutbak iedereen op elk moment kan bijdragen en niet per se afhankelijk is van georganiseerde opruimacties die af en toe plaats vinden. In de afgelopen 2 jaar is het aantal jutbakken verdubbeld en het verder uitrollen van het project langs de Nederlandse kust, stroomopwaarts en internationaal is het speerpunt. Mijn missie is om mensen persoonlijk - dus ongeacht rol/functie/leeftijd - te betrekken bij de natuur en in het bijzonder plasticvervuiling in zee. Daarom geef ik ook presentaties op scholen en bij organisaties om mensen te helpen hun eigen unieke sleutelrol in deze uitdaging te vinden, groot en klein.

Doel

van 1 naar bijna 100 jutbakken in Nederland, nu ook van start in België.
dagelijks worden mensen door de jutbakken geïnspireerd
duizenden mensen zijn geïnspireerd om mee te doen
18 kustgemeenten en grote natuurorganisaties doen al mee
Er is een eenvoudig en zinvol handelingsperspectief gecreëerd.
de Jutbak is inmiddels een begrip in Nederland
jutbakken brengen dagelijks mensen met elkaar in verbinding
Bedrijven en overheden hebben door Doe mee, verlos de zee! beleid veranderd.
Doutzen Kroes doet mee;)

Actief bij

Doe mee, verlos de zee!

Rol binnen initiatief

Wat was jouw rol binnen dit initiatief, heb je het opgestart, verder geholpen of geïnitieerd?

Initiatiefnemer Doe mee, verlos de zee!
Het initiatief helpen verspreiden langs de Nederlandse kust en daarbuiten.
Mensen persoonlijk betrekken, inspireren en in beweging brengen.
Informeren over oplossingen om de aanvoer van plastic naar de oceanen te beëindigen .

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.verlosdezee.nl