Marlous van der Veen

Marlous

Marlous van der Veen is 26 jaar oud en DSO Architect

Thema

Sociale innovatie

Initiatief

Ik houd me als DSO Architect Energietransitie bij Enexis Groep bezig met de transitie van nu naar de nabije en verre toekomst. Hierin is het mijn doel om een uitdager te zijn van de organisatie, de kaders te stretchen en nieuwe perspectieven aan te reiken. Grenzen op te zoeken en vragen te stellen. Niet omdat ik niet wil en kan accepteren hoe het nu is, maar omdat ik wil werken aan hoe het kan zijn. Het is mijn geloof en ambitie om energie altijd, overal en voor iedereen toegankelijk te maken.

Daarvoor is vernieuwing en innovatie nodig, die ik faciliteer en initieer vanuit m'n rol als DSO Architect (wat vergelijkbaar is met Business Developer), maar ook vanuit een academisch kader. Ik promoveer namelijk aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp 'systeeminnovatie in de energietransitie', waarbij ik een antwoord probeer te vinden op de vraag: hoe zorgen we nu dat verschillende innovaties in elkaar grijpen en verandering realiseren op systeemniveau? Kortom, hoe maken we die systeeminnovaties in de energietransitie mogelijk in plaats van erover te blijven praten. Ik probeer die professionele- en academische impact elkaar te laten versterken: ik neem Enexis mee in de lessen vanuit m'n onderzoek en andersom breng ik de dagelijkse praktijk van de energietransitie naar de academie.

Practice what you preach. Dat is belangrijk voor me, dus 2017/2018 is voor mij ook de periode van een meer duurzaam privé leven, zo probeer ik minimalistischer en bewust te leven. Ook ben ik betrokken bij de Quest for Change van Clean2Antartica, een zeilende denktank die jonge, frisse denkers inzet om bedrijven concrete stappen te laten zetten richting een duurzame bedrijfsvoering. Wil je meer weten of de missie van Clean2Antartica ondersteunen door middel van crowdfunding, kijk dan op www.clean2antartica.nl.

Doel

Vanuit mijn overtuigingen werk ik aan verschillende projecten binnen Enexis: zo heb ik afgelopen jaar een inhoudelijk leidende rol gehad in het opzetten van het programma Integrale Duurzame Gebiedsontwikkeling, zodat we vanuit de netbeheerder breder leren inzetten op duurzame waardecreatie in onze gebieden en de energietransitie maximaal faciliteren.

Nu dit programma opgestart is, werk ik aan een nieuw product, de 'energiehub', die de potentie heeft om de doorlooptijd van duurzame projecten significant te verlagen (en dus de energietransitie te versnellen). Naast deze lange-termijn projecten wil ik graag directe CO2 impact mogelijk te maken, daarom ben ik een pilot over vergaderen in VR gestart: een niet gemaakte reis is immers de duurzaamste reis. De impact van deze pilot is groter dan verwacht: het is opgepikt door een aantal media én we hebben er andere bedrijven mee geïnspireerd.

Privé heb ik al grote stappen gezet (minderen) en sinds kort ben ik begonnen om dit te delen met de rest van de wereld, via een website (www.minimalistmillennial.nl). Het is work in progress, maar ik ben er ontzettend trots op dat dit bij mensen in mijn omgeving al directe impact heeft!

Actief bij

Enexis Groep

Rol binnen initiatief

Ik houd me als DSO Architect Energietransitie bij Enexis Groep bezig met de transitie van nu naar de nabije en verre toekomst en genereer hierin impact binnen én buiten de organisatie. Intern door o.a. het ontwikkelen van een nieuw gebiedsgericht programma (integrale duurzame gebiedsontwikkeling) om de energietransitie te versnellen, het initiëren van innovatieve pilots (VR-vergaderen) en het ontwikkelen van producten die de energietransitie versnellen. Dit combineren met wetenschappelijke inzichten uit mijn promotieonderzoek naar systeeminnovatie in de energietransitie maakt dat ik werk aan de toekomst van energie. Niet omdat ik niet wil en kan accepteren hoe het nu is, maar omdat ik wil werken aan hoe het kan zijn.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.enexisgroep.nl/ www.clean2antartica.nl