Marlous van der Veen

Enexis_Marlous_van_der_Veen_8621

Marlous van der Veen is 27 jaar oud en Senior Adviseur Strategie | MVO Coördinator | Minimalist

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Ik vind de transitie van nu naar de nabije en verre toekomst prachtig. Hierin is het mijn doel om een uitdager te zijn, kaders te stretchen en nieuwe perspectieven aan te reiken. Grenzen op te zoeken en vragen te stellen. Niet omdat ik niet wil en kan accepteren hoe het nu is, maar omdat ik wil bijdragen aan hoe het kan zijn.

Ik geef deze woorden betekenis op drie manieren. Professioneel, als strateeg bij Enexis Groep, waarin ik me richt op de betekenis van onze maatschappelijke rol in de energietransitie en bijpassend MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid. Wetenschappelijk, door het opstarten van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, gericht op institutionele innovatie ten behoeve van systeemverandering in de energiewereld. In mijn dagelijks leven, door te experimenteren met minimalisme als alternatief voor onze een wereld van meer.

Doel

Vanuit mijn overtuigingen werk ik aan verschillende thema's binnen Enexis: zo initieer en coördineer ik onze MVO activiteiten (waaronder het verminderen en vergroenen van onze netverliezen, maatschappelijk verantwoorde inkoop van materialen en het verduurzamen van onze mobiliteit), werk ik momenteel aan een duurzame strategie gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de UN en doe ik concrete voorstellen aan onze directie over o.a. (interne) CO2 beprijzing, schaarste van grondstoffen en sturing op maatschappelijke impact.

Voor mij staat 'practice what you preach' in deze activiteiten centraal. Deze activiteiten op de werkvloer ontplooi ik vanuit een diepere, persoonlijke overtuiging dat onze wereld duurzamer kan én moet. Daarom experimenteer ik met een duurzame leefstijl, een minimalistische leefstijl waarin ik streef naar een footprint van minder dan één aarde, deel ik mijn ervaringen met duurzaam leven op een positieve manier op social media en blogs, nam ik deel aan de duurzame zeilende denktank Clean2Antarctica en gaf ik afgelopen jaar mijn eerste TEDx talk over minderen, voor jezelf én de aarde. Let's walk the talk!

Actief bij

Enexis Groep | Minimalist Millennial

Rol binnen initiatief

Ik houd me als duurzaam strateeg bezig met de transitie van nu naar de nabije en verre toekomst en genereer hierin impact binnen én buiten de organisatie.

Intern door o.a. het ontwikkelen van een SDG strategie, het aanjagen van duurzame initiatieven en samenwerking om duurzaamheid mogelijk te maken. Extern door de koppeling tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk (en andersom) én door het delen van (en hopelijk inspireren met) mijn duurzame leefstijl via social media (https://www.instagram.com/minimalist__millennial/), blogs (www.minimalistmillennial.nl) en het geven van een TEDx talk (https://www.bedrock.nl/ted-talk-marlous-van-der-veen-minimalisme/).

Niet omdat ik niet wil en kan accepteren hoe het nu is, maar omdat ik wil werken aan hoe het kan zijn.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.minimalistmillennial.nl/