Marloes Gerritsen

niet-uitgesneden-pasfoto-Marloes-MVO-NL

Marloes Gerritsen is 30 jaar oud en Projectmanager Sectortransitie Chemie

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Marloes Gerritsen werkt sinds 2012 bij MVO Nederland. Zij heeft 5 jaar gewerkt als projectmanager van het Netwerk Zorg. Op dit moment is zij Projectmanager Sectortransitie Chemie.

Als projectmanager Chemie houdt ze zich voornamelijk bezig met het initiëren en begeleiden van innovatieve programma’s en coalities in de chemische sector. Hierin staat leren centraal. In 2018-2019 nam zij vanuit MVO Nederland deel aan de begeleiding van 15 pilots in het Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) programma, gericht op toepassing van huishoudelijk verpakkingsafval in duurzame producten. Marloes was in dit programma medeverantwoordelijk voor het verbinden van ketens en begeleiden van het gezamenlijke leerproces binnen de pilots.

In 2020 heeft Marloes het programma Kunststof Kansen in de Zorg geïnitieerd. Doel hiervan is samen met de zorgsector en het Ministerie van VWS te werken aan het circulair maken van de zorgsector door het verminderen van plastic afvalstromen en vergroting van de toepassing van kunststof recyclaat.

Daarnaast houdt zij zich bezig met het thema circulair inkopen. Zo heeft ze een plan van aanpak circulariteit bij het inkoopproces van een provincie opgesteld, de Green Deal Circulair Inkopen I begeleidt, en de geleerde lessen opgehaald voor de publicatie ‘Drie jaar Circulair Inkopen’.

Op dit moment is Marloes co-auteur van het wetenschappelijke artikel naar de rol van intermediairs in Circular Business Model Innovation.

Doel

Binnen het Netwerk Zorg heeft Marloes onder andere drie ketenprojecten binnen het Keteninnovatieprogramma Zorgeloos afval begeleidt. Deze waren gericht op het sorteren van plastic, circulair infuusplastic, en plastic inzamelen op de OK’s. Hierdoor is er in de zorg meer bewustzijn gecreëerd over onnodige verspilling van plastics en zijn initiatieven ontstaan voor het hoogwaardiger recyclen en inzetten van plastics.

Binnen het Netwerk Chemie heeft Marloes verschillende Community of Practices (COP) begeleid, zoals de COP Circulair Sporttextiel, de COP Circulaire Bedrijfskleding voor de Zorg en de COP binnen het KVG-programma. Zij heeft meegeschreven aan de bundeling van de leerervaringen van de 15 pilots genaamd: Tweede levens van Kunststof Recyclaat. Het specifiek maken van de leerervaringen zorgt ervoor dat de partijen sneller kunnen innoveren bij nieuwe projecten. Daarnaast kunnen andere organisaties leren van deze ervaringen omdat de lessen zijn vastgelegd. Zo zorgt de bijdrage van Marloes voor een versnelling naar een Nieuwe Plastics Economie.

Actief bij

MVO Nederland

Rol binnen initiatief

Marloes verbindt mensen in ketens voor duurzame innovatie. Zij initieert en begeleidt innovatietrajecten en leerprocessen. Daarnaast doet ze onderzoek naar hoe intermediairs, zoals MVO Nederland, een bijdrage leveren aan Circular Business Model Innovation met als doel de omslag naar een Nieuwe Circulaire, Inclusieve, Klimaatneutrale Economie te versnellen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.mvonederland.nl/