Marjolein Shiamatey

Screen-Shot-2017-03-21-at-9.35.53-AM

Marjolein Shiamatey is 25 jaar oud en Senior Technologist

Thema

Design technologie en innovatie

Initiatief

Marjolein Shiamatey is senior technologist en medeoprichter van ReGen Villages in Nederland. ReGen Villages is een Stanford University spin-off bedrijf die zich focust om landbouw en technologie te integreren op wijkniveau. De bouw van de eerste pilot vindt plaats in Almere in 2017. Marjolein speelt een belangrijke rol in het opschalen van het bedrijf door o.a. beschikbaar te zijn voor presentaties, het verbinden van universiteiten en commerciële partijen, en als de West-Afrika liaison.

Naast haar hoofdactiviteit bij ReGen Villages is zij consultant en oprichter van Ophie Power. Ophie Power zet zich in om duurzame energie en producten te introduceren in West-Afrika. Hiervoor werkt ze o.a. samen met Cummins om hybride energieoplossingen te leveren aan telecom torens in Nigeria. Ook faciliteert zij financiering vanuit de VS voor zonne-energieprojecten. Recentelijk is zij ook bezig om een krachtig en duurzaam ontsmettingsmiddel - HOCL - geproduceerd door Briotech te introduceren in Ghana. Dit product is onder andere een effectieve voorzorgsmaatregel om epidemieën zoals ebola te voorkomen.

Doel

Voor ReGen Villages heb ik de keynote verzorgt op het Duurzaam Gebouwd Congres 2016 en tijdens de Vertical Farming Summit in 2016. Ik heb ReGen succesvol geïntroduceerd aan Microsoft, en het team opgebouwd in Nederland. Daarnaast heb ik diverse andere introducties verzorgt die via-via weer hebben geleid tot funding of een partnership.

Met Ophie Power, heb ik een distributierechten verkregen om Briotech te introduceren in Ghana. Daarnaast heb ik samen met Cummins een pilot van onze technologie geïnstalleerd bij het overheidsorgaan in Nigeria wat adviseert inzake de energievoorziening voor telecom torens.

Voor Shinbone Labs heb ik de businesscase geschreven om prepaid zonne-energie te introduceren in Ghana. Hiervoor heb ik de activiteiten opgezet in Ghana en USAID-subsidie binnen gehaald van 150.000 USD.

Actief bij

ReGen Villages

Rol binnen initiatief

Ik ben de mede-oprichter van ReGen Villages in Nederland en verantwoordelijk geweest voor het opbouwen van het lokale team en diverse partnerships. Daarnaast faciliteer ik innovatieve business modellen om het idee wereldwijd op te schalen. Verder houd ik mij bezig met de ontwikkeling van het technologische framework die als fundering functioneert voor de technologie-partners.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.regenvillages.com