Marjan Minnesma overhandigt DJ100 ‘de toekomst’

Op 14 maart brengt Urgenda het rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kán als je het wilt! uit. Omdat het rapport een visie-stuk en actie-agenda bevat voor 2030 wilt Urgenda dit rapport symbolisch overhandigen aan de huidige generatie jonge mensen die de komende twintig jaar het verschil gaat maken om die duurzame samenleving te realiseren.
 

In Marjan haar eigen woorden; ‘Bij de bekendmaking van de Duurzame Jonge 100 was ik onder de indruk van alle energie en actie die jullie uitstralen en van wat jullie al bereikt hebben! Daar gaat het ook om de komende twintig jaar: samen de omslag maken naar een duurzame samenleving! Niet door te praten en te bedenken waarom het niet kan, maar door gewoon te doen en te laten zien dat het wél kan.’

 

Daarom willen we graag op vrijdagmiddag 14 maart aan jullie de eerste exemplaren uitreiken van ons rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kán als je het wilt!
 
In dit visiestuk met actie-agenda laten we zien hoe het 5x anders kan.
 

· Anders wonen
· Anders van A naar B
· Anders eten
· Anders consumeren en produceren
· Anders energie produceren

 

‘Als we samen de schouders eronder zetten, kan er heel erg veel! We hopen dat jullie het eerste exemplaren zelf in ontvangst willen nemen tijdens ons feestelijke event waar we starten met nog meer gezamenlijke actie!’

 

Het event:
 
Urgenda en de organisatie van de DJ100 nodigen alle 100 duurzame jonge koplopers van de DJ100 lijst uit om het Urgenda rapport in ontvangst te nemen en elkaar weer te spreken tijdens een gezellige Vrijdagmidagborrel bij de New Energy Docks.
 
Ook kunnen de DJ100 en platformleden van Urgenda, zoals duurzaam ondernemer Maurits Groen, MVO Nederland directeur Willem Lageweg en professor Pier Veillinga elkaar hier ontmoeten.
 

Programma:
 
16.00 Inloop
17.00-17.30 Presentatie van het rapport en overhandiging aan de DJ100
17.30 – 21.00 Borrel & Soep!
 
Locatie: New Energy Docks
Distelweg 113, Amsterdam
 

Aanmelden:
via marja.cottaar@urgenda.nl