Marjan de Vries

Marjan-de-Vries

Marjan de Vries is 25 jaar oud en Aanjager

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Marjan werkt als adviseur en aanjager aan het duurzaam en circulair maken van Nederland. Als adviseur ondersteunt ze gemeenten om wijken aardgasvrij te maken. Ze werkt als aanjager voor Circulair Friesland om de energiekringlopen te sluiten en voor de gemeente Leeuwarden om circulaire innovatieprojecten aan te jagen.

Marjan is de aanjaagster en oprichtster van een initiatief waar een bestaand bedrijventerrein in Leeuwarden met 400 bedrijven zich transformeert tot een circulair bedrijventerrein. Ze is verantwoordelijk voor de oprichting. Inmiddels staat er een organisatie met lokale bedrijven, scholen, de bedrijvenvereniging en de gemeente Leeuwarden die werken aan diverse circulaire projecten. Gezamenlijk met de parkmanager coördineert Marjan de organisatie om de ideeën om te zetten naar concrete projecten.
Daarnaast onderzoekt ze nu hoe er optimaal kennis gedeeld kan worden over dergelijke initiatieven in Nederland, zodat niet alle initiatieven het wiel opnieuw uit hoeven te vinden en andere bedrijventerreinen in Nederland kunnen leren van onze lessons learned en geïnspireerd worden door onze best-practices.

Naast haar werk schrijft Marjan haar afstudeerscriptie: een verkennend onderzoek naar de rol van governance bij een succesvolle opschaling van initiatieven rondom de transformatie van bedrijventerrein naar Eco-Industrial Parks. Privé is ze ook actief als bestuurslid in de lokale energiecoöperatie.

Doel

Marjan verbindt binnen de wereld van duurzaamheid en circulaire economie. Binnen complexe projecten waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn, zorgt ze voor draagvlak en realisatie van een gezamenlijk doel. “Ik zie het delen van best practices en het delen van leerpunten met andere partijen als een niet te missen onderdeel; samenwerking en het delen van kennis zie ik als fundamenten voor een circulaire en duurzame wereld.”

Website: https://www.dezwette.nl/

Actief bij

Circulair en Duurzaam De Zwette

Rol binnen initiatief

“Om een circulaire economie te creëren moeten we lokaal beginnen. Lokale samenwerkingen, kringlopen en meervoudige waardecreatie. Daarom moeten we naar mijn idee beginnen op bedrijventerreinen waar al energie is voor verduurzaming en circulariteit. Met ondersteuning van de gemeente Leeuwarden ben ik zomer 2019 op ontdekkingstocht gegaan of de bedrijvenvereniging, de ondernemers en de (semi)overheden op bedrijventerrein De Zwette dezelfde drive, energie en geloof hebben in een duurzame en circulaire wereld. Dit was het geval en inmiddels hebben we in samenwerking een werkgroep opgezet en 4 actiegroepen. Er zijn ambities vastgesteld, een programma en er worden diverse projecten uitgevoerd en opgestart: voor en door de lokale ondernemers om in 2035 een circulair bedrijventerrein te zijn.”

Vanuit welke rol

Young professional