Marieke & Julia van Dalen & Kernkamp

WhatsApp-Image-2021-05-07-at-17.23.28

Marieke & Julia van Dalen & Kernkamp is 22 en 22 jaar oud en oprichters van De Cooperij

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Julia en Marieke hebben vorig jaar de handen ineen geslagen om een groentebedrijf op te zetten voor lokale, onbespoten en seizoensgebonden groenten. De directe afzet van boer naar consument is volgens hen een van de oplossingen voor de problematiek binnen de landbouw. Er zijn bijna geen transportkilometers, lagere prijzen voor de afnemer maar toch meer inkomsten voor de boer en vooral versere, en vaak gezondere, producten.

De Coöperij is een plek waar betrokkenheid en het directe contact met de afnemers centraal staan. Er helpen wekelijks vrijwilligers mee en er worden tuindagen georganiseerd. Hierdoor worden buurtbewoners en groenten afnemers betrokken en meer in verbinding gebracht met wat ze eten, en tijdens de ophaal- en tuinmomenten ook met elkaar.

Daarmee dragen Julia en Marieke met de Coöperij bij aan het veranderen van ons voedselsysteem: niet door beleidsoplossingen maar door te laten zien hoe het praktisch anders kan en een voorbeeld te stellen voor andere initiatieven.

Doel

De Coöperij is opgericht in 2020. Het eerste seizoen was een groot succes, ruim 30 gezinnen zijn wekelijks van verse, lokale groenten voorzien. Dit jaar is er besloten het project op te schalen naar 9000m2 goed voor 80 groentepakketten per week.

De bodem is het uitgangspunt voor gezonde en smaakvolle groenten. Wanneer de bodem niet in balans is zijn de gewassen dit ook niet, dan komen er sneller ziektes en plagen in de groenten en ontwikkelen ze zich minder goed. De afgelopen jaren hebben we grote verbeteringen gezien in de bodemstructuur: van de arme zandgrond die Soest eigen is, is een gezonde en vitale bodem gecreëerd waar onze groenten goed op groeien.

Daarnaast streven ze naar sociale impact: met de vrijwilligersdagen, de wekelijkse ophaalmomenten en de deur die altijd openstaat voor iedereen met vragen (of voor een kopje koffie/thee) zijn ze afgelopen jaar een onmisbaar onderdeel geworden van de buurt. Juist nu met de Covid-maatregelen is er een enorme behoefte om samen te komen. Die plek bieden zij in de tuin, samen aan de slag om iets moois neer te zetten en zodoende elkaar te leren kennen en de wereld van tuinieren bekender te maken.

Actief bij

De Cooperij

Rol binnen initiatief

Als twee jonge vrouwen in een toch nog steeds vaak door mannen gedomineerde sector zetten Marieke en Julia zich in voor meer diversiteit en verbondenheid in het voedselsysteem.

Als oprichters van de Coöperij zijn ze verantwoordelijk voor het maken van de teeltplanning, het klaarmaken van de grond, het begeleiden van vrijwilligers en uiteindelijk natuurlijk het afleveren van heerlijke en gezonde onbespoten, lokale en seizoensgebonden groenten aan de buurt!

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://decooperij.nl/