Marga Hoek: ‘Verduurzamen vraagt om nieuwe leiderskwaliteiten’

Het valt niet mee om vandaag de dag een CEO te vinden die verduurzaming níet ‘hoog op de agenda’ heeft staan. Tegelijkertijd blijken maar weinig leiders in staat hun onderneming daadwerkelijk te ‘kantelen’ en hun businessmodel fundamenteel te verduurzamen.
 
Tenminste, dat vinden CEO’s zelf, getuige een recent onderzoek onder meer dan duizend bestuursvoorzitters wereldwijd, uitgevoerd door Accenture samen met de Verenigde Naties (september 2013). Maar liefst 67% van de ondervraagden is van mening dat zijn of haar organisatie onvoldoende inspeelt op de ‘global sustainability challenges’ en slechts 32% is van mening dat de wereldeconomie als geheel op koers ligt als het om verduurzaming gaat.
 
Opvallend is dat het merendeel van de ondervraagden ervan overtuigd is dat verduurzaming leidt tot nieuwe kansen en tot een hogere winstgevendheid. Toch weet slechts 38% de waarde van duurzaamheid te kwantificeren. Al met al zien we dan ook maar weinig echte innovatieve – lees: disruptieve – industriële shifts.
 
Keer op keer blijkt dat de huidige generatie leiders zich maar moeizaam kan losmaken van het heersend economisch denkkader. Ze weten dat ze ‘iets met verduurzaming moeten’, maar hanteren een te beperkte scope en richten zich veelal op één of enkele aspecten van verduurzaming, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot of een duurzaam inkoopbeleid.
 
Echte verduurzaming is echter iets anders en draait om waardecreatie op álle bedrijfseconomische activa: financieel, sociaal én ecologisch. Met minder bereik je je doel niet: verduurzaming doe je er niet ‘bij’, het gaat om het realiseren van een totale portfolio shift. Daarvoor moet het duurzaam denken en doen tot in de haarvaten van de onderneming doordringen en worden verankerd in kpi’s, integrated reporting, belonings- en promotiebeleid, enzovoorts.
 
Het vergt een nieuwe generatie leiders om de omslag naar duurzaam ondernemen daadwerkelijk te maken. Want we stagneren, terwijl we juist gas zouden moeten geven. Binnen De Groene Zaak worden we geregeld positief verrast door het ondernemerschap én leiderschap dat jonge ondernemers tonen. Al op relatief jonge leeftijd ontwikkelen ze disruptieve ideeën en tonen ze echt leiderschap door deze tegen de stroom in naar de markt te brengen. Het blijkt dat zij niet meer hoeven ‘om te schakelen’ naar de nieuwe economie – zij zíjn al nieuwe economie.
 
De jongere generatie geeft ook een andere invulling aan leiderschap – minder ‘top down’, meer verbindend en ruimte scheppend voor de inbreng van anderen. En bovenal is hun leiderschap meer authentiek. Want de huidige leiders mogen dan hun eigen kinderen weliswaar opvoeden tot onafhankelijke en zelfstandige individuen; op de werkvloer vallen ze vaak – onbedoeld – terug op hiërarchische structuren, zoals generatie-expert Aart Bontekoning aantoont in zijn onderzoek naar universele gedragskenmerken.
 
Kort en goed: we hebben de jongeren van nu nodig om aan een ‘nieuw leiderschap’ inhoud te geven en ze verdienen daarbij onze steun. De CEO van de toekomst begrijpt dat duurzaamheid niet alleen betrekking heeft op de eigen organisatie, maar ook op de wereld daar omheen – denk aan thema’s als de voedselproblematiek en het klimaatprobleem. Laten we ruimte geven aan leiders die de omvang van deze uitdagingen goed begrijpen en die al ondernemend naar duurzame oplossingen toe werken!
 

Door Marga Hoek: directeur De Groene Zaak én jurylid van de Duurzame Jonge 100 2014
 
 
*Foto copyright DGZ