Mara de Pater

pf

Mara de Pater is 24 jaar oud en Co-Founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Met twee anderen heb ik Sail to the COP opgericht. We gaan in het najaar naar de COP in Chili zeilen en daar de dialoog aan met COP-participanten en bezoekers over het thema luchtvaart. Op dit moment wordt de luchtvaartsector buiten het Parijs Akkord gehouden en betaald de sector niet of nauwelijks belasting. Terwijl de broeikasgas emissie van deze sector alleen maar toeneemt! Door op een duurzame manier naar de COP te reizen willen we aan de wereldwijde politiek laten zien dat de wet- en regelgeving rondom luchtvaart aangescherpt moet worden en dat er draagvlak is voor de alternatieven. Ik ben bezig met het versterken van onze positie in een netwerk rondom duurzaam reizen door het opbouwen van een community and het aangaan van partnerships.

Doel

Mijn impact zit nu vooral in de voorbereidingen. Ik ben hard aan het werk om eenzo groot mogelijk netwerk op te bouwen, de practische organisatie van de reis en een programma op de COP waarmee we zoveeel mogelijk impact maken.

Actief bij

Sail to the COP

Rol binnen initiatief

Ik heb met twee anderen het project geinitieerd en opgestart. Mijn rol is vooral een community op te bouwen van deelnemers, vrijwilligers, ambassadeurs en partners.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://sailtothecop.com/