Maayke Damen

997055_10152646952306420_4875431498284033401_n

Maayke Damen is 30 jaar oud en Co-Founder

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Maayke droomt van een wereld waarin afval niet bestaat. De afgelopen jaren heeft ze hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. Nu is dat als co-founder van de ExcessMaterialsExchange.com (EME). Dit is een digitaal, beveiligd platform waar bedrijven hun overtollige materialen B2B uit kunnen wisselen. EME zorgt er voor dat bedrijven hun kosten voor het afvoeren van afval om kunnen zetten in een inkomstenstroom. Op dit moment bestaat er geen transparantie en betrouwbaarheid in de markt voor overtollige materialen. Dit zorgt voor verspilling, vervuiling en veel gemiste kansen voor het creëren van toegevoegde waarde in de circulaire economie. EME zorgt voor transparantie tussen ketens, sectoren en landen. Samen met onderzoeksinstituten helpt EME bedrijven inzicht te krijgen in hun eigen waardeketens. Zo worden overtollige materialen gekoppeld aan nieuwe, hoogwaardigere toepassingen, producten en innovaties. Naast een economisch voordeel heeft dit ook een positieve impact op het milieu.

Maayke is daarnaast Chapter Leader van Singularity University (SU) in Amsterdam. Hier ontsluit ze aan een breed publiek het gedachtegoed van SU - hoe exponentiële technologieën kunnen worden ingezet om wereldwijde vraagstukken rondom klimaat, waters en energie aan te pakken. Door SU alumni en lokale geïnteresseerden te verbinden versnelt ze de transitie naar een circulaire economie en helpt ze lokale impact te creëren.

Doel

De Excess Materials Exchange is net gestart, maar in haar korte bestaanstijd heeft zij het volgende bereikt: een internationaal partnership met de USBCSD, WBCSD en CEF. Tezamen is er een beta versie van de software voor de marktplaats gecreëerd die op het WEF in Davos de Digital Disruptor Award heeft gewonnen. De Nederlandse Overheid heeft in het grondstoffen akkoord als doel gesteld dat de in 2030 50% van alle materialen in de maatschappij non-virgin moeten zijn. In 2050 zou dit 100% moeten zijn. Zij hebben daar echter geen instrumenten, tools of inkoopbeleid aan gekoppeld. EME vormt een van de instrumenten waarmee op een schaalbare, efficiënte en economisch voordelige wijze deze ambitie gerealiseerd kan worden. Op dit moment is EME druk bezig met het sluiten van allerlei samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstituten, bedrijven die materialen aan willen bieden of zoeken, en dienstverleners die hier een rol in kunnen spelen (logistiek. verzekeringstechnisch, juridisch etc.). EME gaat nog dit jaar live!

Actief bij

Excess Materials Exchange

Rol binnen initiatief

Maayke heeft de Excess Materials Exchange mee bedacht, opgezet en is nu druk bezig EME in Nederland en vervolgens internationaal uit te rollen.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.excessmaterialsexchange.com