Lydia Sprengers

03B7A35D-7386-4CAA-9DC8-1FB7921D7421

Lydia Sprengers is 27 jaar oud en Oud bestuurslid

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Lydia was op 24-jarige leeftijd mede-oprichter van de Jonge Klimaatbeweging die in Nederland o.a. de Jonge Klimaatagenda heeft geïntroduceerd: in alles wat ze doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. De Jonge Klimaatbeweging wil het klimaat- en duurzaamheidsbeleid beïnvloeden via campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven.

In Lydia’s werk en leven staat duurzaam leven centraal. Zo schrijft zij als ‘Social Lydia’ op Instagram een duurzame blog met daarin handige tips voor een duurzame levensstijl. Lydia werkt als communicatieadviseur circulaire economie en Innovation Officer bij de provincie Zuid-Holland, waar zij zich inzet voor een meer circulaire economie en het communicatief maken van circulair beleid.

Verder was Lydia één van de Smaakmakers in het boek Communicatieverhalen 2020 waarin zij pleit voor een nieuw, meer eigentijds imago voor de overheid. Dit was overigens niet zozeer in het kader van duurzaamheid, maar wel een leuk weetje! ;)

Doel

Communicatie speelt een grote rol bij het tastbaar en concreet maken van de grote klimaatopgave waarvoor we staan. Het omzetten van een moeilijke vraagstuk, met velen kanten en invalshoeken, naar een eenvoudig te begrijpen verhaal mét handelingsperspectief. Zo maakt een communicatieve aanpak een effectief klimaatbeleid met meer draagvlak mogelijk

Actief bij

De Jonge Klimaatbeweging, provincie Zuid-Holland en Social Lydia

Rol binnen initiatief

Lydia is founder van Social Lydia. Daarnaast is zij werkzaam als communicatieadviseur circulaire economie en innovation officer bij de provincie Zuid-Holland. Samen met andere jongeren zette zij in 2017 als bestuurslid de organisatie Jonge Klimaatbeweging op.

Vanuit welke rol

Young professional