Lorain Drennan

Lorain

Lorain Drennan is 29 jaar oud en Project Manager / Technical Officer

Thema

Biodiversiteit en natuurbehoud

Initiatief

Mijn grootste passie is het (opnieuw) verbinden van mens en natuur, onderling en met elkaar. Prachtige dingen worden gecreërt wanneer verschillende puzzelstukjes samenkomen, zoals water en land dat een ecosysteem van wetlands met biodiversiteit creëert, of als mensen met verschillende visies voort bouwen op gemeenschappelijke belangen om zo voor iedereen meerwaarde creërt. Mijn achtergrond ligt in ecologie, gecombineerd met beleids- en economiecursussen, om de uitdagingen waarmee milieubehoud en duurzame ontwikkeling worden geconfronteerd te kunnen begrijpen en erop in te spelen. Na mijn afstuderen heb ik in 8 landen gewerkt voor> 15 organisaties om zo veel mogelijk impact als ervaring op te doen in natuurbeheer, duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid in een korte tijd. Sinds November 2019 ben ik werkzaam in Nederland voor een internationale milieu-NGO die technische kennis, beleidsdialoog en praktische projecten in het veld verbind, om daarmee het grootste positieve impact for mens en natuur te creëren.

Doel

In Honduras en Tenerife heb ik in mijn functie als Research Officer, het onderzoeksprogramma verder ontwikkeld, inclusief het bezoeken aan lokale scholen en bedrijven om de bewustwording voor kansen voor natuurbehoud en nieuwe partnerships te creëren. Ook leidde ik rifmonitoring-onderzoeken, milieuvriendelijke oceaansafari's, strand- en onderwateropruimingen, nachtschildpadpatrouille, als het trainen van nieuw personeel en vrijwilligers, en het schrijven van publicaties en blogs.

Na de verwoestende gevolgen van de cycloon Winston in Fiji heb ik het ontwerp van een community-based project voor water, food and shelter security geleid voor een milieu-NGO. Dit was de eerste keer dat een milieu-organisatie humanitair werk verrichte in de Pacifische eilanden. De noodzaak hiervoor was simpel: zonder eten op je boord ga je die bedrijgde vissoort wel vissen, zonder een dak boven je hoofd ga je die boom wel kappen. Je kan dus niet van gemeenschappen verwachten dat ze hun natuurbeheerovereenkomsten nakomen als er niet aan hun basisbehoeften wordt voldaan. Dit project heeft het vertrouwen van de gemeenschappen vergroot wat de samenwerkingskansen voor natuurbeheer ook heeft vergroot.

Actief bij

Wetlands International

Rol binnen initiatief

Wetlands International maakt gebruik van wetenschappelijke kennis als de basis van krachtige demonstratieprojecten om mensen inspireren tot actie. Dit wordt verder gebruikt om overheden en bedrijven te stimuleren om effectief beleid te ontwikkelen en te implementeren op alle schaalniveaus, van lokaal tot mondiaal. Mijn bijdrage is voornamelijk het projectmanagement van twee projecten: het Building with Nature (BwN) project en het Global Mangrove Watch (GMW) project. Zo biedt BwN in Indonesia het gebruikt van de kracht van de natuur en kusttechniek om kusterosie te voorkomen en herstellen voor de kustgemeenschappen, terwijl GMW georuimtelijke informatie over mangroven biedt voor gebruik door de Ramsarconventie, nationalebesluitvormers, praktijkmensen en ngo's.

Vanuit welke rol

Young professional