Lisanne Castelein

Lisanne-kopie

Lisanne Castelein is 25 jaar oud en Initiatiefnemer

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Werken aan een toekomstbestendig Nederland – dat is de ambitie van Flux! Voor ons betekent dit dat wij kansen identificeren én implementeren die de ecologische footprint verkleinen in de sectoren grond, weg, waterbouw en energie. Hiermee willen wij onder meer het dreigende grondstoffentekort voorkomen en klimaatverandering beperken.

Nederland moet in 2050 circulair en klimaatneutraal te zijn. We hebben dus nog maar 30 jaar! De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de vervuiling en 40% van tot op heden gebruikte grondstoffen, dus daar ligt een grote uitdaging. Flux Future ondersteunt in de transitie door het aanpassen van inkoop- en aanbestedingsstrategieën bij opdrachtgevers, tenderbegeleiding bij opdrachtnemers en organisatieontwikkeling voor alle betrokken partijen. We merken dat partijen het moeilijk vinden om duurzaamheidsbeleid of ambities om te zetten naar concrete projecten en processen, daar helpen we ze graag bij.

Doel

In het afgelopen jaar zijn we gegroeid van een klein initiatief naar een aparte dienst binnen Flux Partners, Flux Future. Deze groep van 4 'Futuristen' richt zich op advies over toekomstgericht bouwen, op dit moment is dat advies voor de transitie naar een circulaire en klimaatinclusieve bouwsector. We verkennen de mogelijkheden voor opschaling of afsplitsing binnen of buiten Flux Partners, en zijn betrokken geweest bij het verduurzamen van grote tender en inkoopprojecten in de Grond-Weg- en Waterbouw en energiesector. Een voorbeeld hiervan is het begeleiden van een aanbestedingstraject voor een circulair bedrijvenpark, als onderdeel van de expertregeling van het RVO.

Actief bij

Flux Partners

Rol binnen initiatief

In 2018 ben ik gestart bij Flux Partners, naast de lopende projecten werd het oprichten van Flux Future al snel een van mijn belangrijkste taken. In het afgelopen jaar heb ik gesproken op meerdere symposia en bijeenkomsten over circulair contracteren, ben ik initiatiefnemer geweest voor de dienst, en ben ik als adviseur duurzaamheid betrokken geweest bij 7 grote circulaire of klimaatgerichte tender- en inkoopprojecten in de GWW en energiesector.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://flux.partners/flux-en-circulariteit/