Laurie Kos

Laurie

Laurie Kos is 30 jaar oud en Co-founder

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Groen Pensioen bestaat uit een groeiende beweging van enthousiaste pensioendeelnemers (PensioenVergroeners) die zich inzetten voor een duurzaam pensioen. Wij informeren en activeren andere pensioendeelnemers om zich ook actief uit te spreken over waar je wel of niet van wilt dat jouw fonds in belegt.

Wij verbinden pensioendeelnemers aan elkaar en hebben meerdere deelnemers geadviseerd en ondersteund om samen in dialoog te gaan met hun pensioenfondsen. Verder analyseren we beleggingen van verschillende pensioenfondsen en doen aanbevelingen over de afbouw van fossiele beleggingen. De vragen die we stellen aan fondsen hebben geleid tot meer openbare transparantie over beleggingen van pensioenfondsen en we zien dat fondsen scherper klimaatbeleid formuleren. Internationaal hebben we een netwerk opgezet met vijf Europese groepen die aan dezelfde missie werken en waarmee we ervaringen uitwisselen en kennis opdoen.

Doel

Groen Pensioen heeft als doel om onze pensioenfondsen te bewegen om met een concreet en tijdsgebonden plan te stoppen met investeren in fossiele bedrijven en juist duurzaam en verantwoord te gaan beleggen. Wij willen dat een gezonde wereld meer is dan een droom of een wens. Wij vinden dat ons geld concreet daarin moet worden geïnvesteerd.

Wij zijn zowel met pensioendeelnemers als met pensioenfondsbestuurders in gesprek om beleggingen transparanter en duurzamer te krijgen. We moedigen daarin zowel pensioenfondsen als pensioendeelnemers aan om actief in dialoog te gaan over hoe het anders kan. Het is enerzijds belangrijk dat pensioendeelnemers meer van zich laten horen over waar je wel of niet van wilt dat jouw pensioenfonds jouw pensioengeld in belegt. Anderzijds is het van belang dat pensioendeelnemers actief betrokken worden bij het beleid van pensioenfondsen en dat er meerdere vormen van zeggenschap ontstaan.

Actief bij

Groen Pensioen

Rol binnen initiatief

Ik ben mede-initiatiefnemer van Groen Pensioen en heb daarin een aanjagende en organiserende rol. Ik doe onderzoek naar beleggingen van pensioenfondsen en help pensioendeelnemers met inzage in hun pensioenfonds. Binnen de sector verbind ik graag initiatieven en pensioendeelnemers met elkaar. Samen met deelnemers zet ik campagnes op en help hen in dialoog te gaan met pensioenfondsen. Afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld twee campagnes ontstaan met ambtenaren en zorgverleners die zich nu inzetten voor een schoon en gezond pensioen.
Daarnaast pleit ik voor meer vormen van inspraak bij pensioenfondsen voor deelnemers en ik probeer jongeren te enthousiasmeren om hun stem laten horen in de vergrijsde pensioensector. Pensioenen saai? Echt niet! Pensioenfondsen hebben de kans om de duurzame transitie verder te brengen, de impact van de keuzes die zij maken met de financiële stromen van ons geld zijn enorm. Zeker voor onze generatie.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://groen-pensioen.nl/