Lara Depla

Lara Depla

Lara Depla is 21 jaar oud en Co-founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

AGREEn is een organisatie voor en door Nijmeegse studenten die duurzaamheidsvraagstukken van organisatie proberen op te lossen. Er wordt hierbij gewerkt in interdisciplinaire teams van studenten. Elke maandag komen de teams bij elkaar om met de door het support-team aangereikte tools de vraagstukken aan te pakken. Er worden ook sprekers op het gebied van duurzaamheid en innovatie uitgenodigd. Met AGREEn proberen we zowel nu al een impact te maken als studenten met elkaar op het gebied van duurzaamheid te verbinden zodat ze later een nog grotere impact kunnen maken.

Doel

AGREEn is al bezig (geweest) met vraagstukken van onder andere KPN, Alliander, Phillips en de Radboud Universiteit. Daarnaast ontwikkelt AGREEn momenteel ook een lesreeks voor op basisscholen over duurzaamheid, organiseert het een duurzaamheidsdebat op de Radboud en een vintage Kledingruil op de Radboud.

Actief bij

AGREEn

Rol binnen initiatief

Ik heb het team gevormd waarmee we de organisatie hebben opgezet. Met dit team hebben het concept uitgedacht, opdrachtgevers gevonden en studenten geworven. Daarnaast zijn we bezig geweest om de projectcyclus uit te denken en AGREEn zelf te runnen. Na ruim een jaar voorzitterschap heb ik dit in februari overgedragen aan Joris Olderikkert die al vanaf het begin ook betrokken is geweest.

Vanuit welke rol

Student

Website

http://www.agreen.nl