Koen van Swam

Afbeelding1

Koen van Swam is 30 jaar oud en Algemene en Publieke Zaken

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Sinds 2014 ben ik werkzaam voor Stichting Noordzeeboerderij om zeewierboerderijen op de Noordzee te realiseren. Zeewier is duurzaam voedsel voor mens, dier en plant – en vormt een belangrijke bijdrage aan het oplossen van uiteenlopende klimaatproblemen. Zeewier zet broeikasgas CO2 om in biomassa en zuurstof. Dit proces helpt ook verzuring van de oceanen tegen te gaan. Daarnaast zijn zeewiervelden kraamkamer en leefomgeving voor jonge vissen en schaaldieren.

Noordzeeboerderij werkt als katalysator aan sterke en gezonde ketenontwikkeling voor de zeewiersector in en vanuit Nederland. Het Zeewierplatform van Noordzeeboerderij is in 2014 gestart om kennis te delen en samenwerking te stimuleren binnen de zeewierketen. Samen met meer dan 90 bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden stappen gezet om de zeewiersector in Nederland tot bloei te laten komen.

Naast deze activiteiten op land zijn we ook actief op de Noordzee - met het North Sea Innovation Lab (NSIL). Dit is een testlocatie op de Noordzee, 12 kilometer uit de kust van Scheveningen. Op het NSIL kunnen meerdere pilots en onderzoeken tegelijkertijd gehuisvest worden. Deze zomer komt er een pilot met drijvende zonnepanelen, start een Europese test met zeewier gecombineerd met mosselzaad-invang en begint mogelijk een proef met kreeften- en krabbenkooien. In totaal is er op het North Sea Innovation Lab ruimte voor 6 pilots. De locatie is vergund voor een periode van 10 jaar.

Doel

Ons zeewierplatform laten groeien van 14 naar bijna 100 partijen. Vijf werkgroepen binnen ons platform opgestart voor veilig en hoogwaardig voedsel, methaanreductie bij koeien, medegebruik van windparken, slimme zaai- en oogsttechnieken en duurzame zaadvermeerdering.

Deelname aan diverse Europese samenwerkingsprogramma’s om kennis te ontwikkelen en te delen met onze achterban op het gebied van zeewierproductie en diverse markttoepassingen.

Bijna 10.000 zeewierkookboeken verkocht (Groente uit Zee) in binnen- en buitenland.

Organisatie gegroeid van 0,5FTE naar 8FTE.

Er bestaat ok tegenslag, onlangs is onze zeewierboerderij overvaren – een leerzame ervaring voor ondernemers in de sector en de overheid.

Inmiddels is zeewierteelt op zee ook opgenomen in de innovatieagenda van het klimaatakkoord. De droom waarmee we zijn begonnen, een nieuwe groenblauwe sector voor de Nederlandse kust – met waarde voor de Noordzee-natuur, lijkt steeds dichterbij te komen. Vanaf 2030 willen we 500km2 beschikbaar hebben voor deze boerderijen - bijvoorbeeld binnen 25% van de windparken op zee die in 2030 werkend zijn.

Actief bij

Noordzeeboerderij

Rol binnen initiatief

Vanaf het begin in 2014 ben ik betrokken bij Noordzeeboerderij. En geen jaar is mijn werkpakket hetzelfde geweest, vanwege voor- en/of tegenspoed. Er komt van alles op een pionierende sector af. Presentaties, marktstudies, strategie bepalen, tweede kamerleden spreken, input leveren voor beleidsvorming, projecten ontwikkelen, samenwerkingen optuigen, etc. etc. De rode draad in mijn werk is dat ik verbind, vertel en versnel. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de algemene en publieke zaken, communicatie en projectontwikkeling. Ook ben ik penvoerder van een Nationaal Zeewier onderzoeksprogramma genaamd ProSeaweed wat door Wageningen UR uitgevoerd wordt.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.noordzeeboerderij.nl