Kelly Ruigrok

20180607_152457

Kelly Ruigrok is 28 jaar oud en Founder en eigenaar

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Maart 2017 heb ik het Nationaal Duurzaamheid Instituut opgericht om de volgende reden:
Wie of wat stuurt de wereld? De instanties die de normen en standaarden bepalen of de instanties die de regelgeving bepalen? In principe beiden maar de regelgeving wordt vaak geformuleerd op basis van de gestelde en geaccepteerde standaarden en normen. Hoe wij de wereld veranderen? Door een overkoepelend, beyond audit aproach, globaal duurzaamheids systeem beschikbaar te stellen aan alle organisaties wereldwijd waarmee we een heel nieuw referentiekader van wereldwijd duurzaam bewustzijn creeeren. Het systeem moet ingesteld zijn om de theorie van bestaande wet en regelgeving te optimaliseren om zo ook overheden en internationale bestuursorganen bewust te maken van de impact van bestaande wet en regelgeving op duurzaam en circulair ondernemen en zodat het de eventuele oplossingen kan presenteren.

De toekomst is gebaseerd op de keuzes die nu worden gemaakt. Sterker nog: we kunnen de toekomst voorspellen aan de hand van de gemaakte keuzes. Daarom is duurzaam ondernemen en de transitie naar de circulaire economie urgent en kunnen we niet langer uitstellen. Er dienen concrete handvaten gegeven worden aan de samenleving hoe we de toekomst duurzaam kunnen beinvloeden.


Big data
Op dit moment is het bedrijfseconomisch lang niet altijd haalbaar voor veel organisaties om echt duurzaam en circulair te ondernemen omdat we nu eenmaal als maatschappij een lineair verleden hebben. Om te kunnen groeien in kennis, in bedrijfsvoering en als samenleving hebben we inzicht nodig, data, big data. Alle data van alle LCA's, keten analyses, circular product footprints, bestaande certificeringen, bestaande software systemen onder een internationaal overkoepelend systeem dat generiek inzetbaar is zodat alle organisaties wereldwijd op een plek al hun data betreffend duurzaam en circulair ondernemen inzichtelijk kunnen maken en we de data kunnen gebruiken om de wereld te verbeteren en de transitie naar een globale circulaire economie te kunnen bewerkstelligen.

Waarom we data en inzicht nodig hebben is om impact te maken op internationaal niveau om de circulaire transitie te bewerkstelligen. Ook creeren we door duurzaam en circulair ondernemen zichtbaar te maken en te borgen naar de bedrijven, overheden en consumenten internationaal een nieuw referentiekader van duurzaam bewustzijn. Door precies aan te kunnen tonen waar de problemen zitten kunnen we als samenleving sneller en constructiever innoveren naar een duurzame en circulaire economie. Zo kan iedereen zijn eigen steentje bijdragen maar wel werken aan een gezamenlijke einddoel.

Veel sectoren en organisaties weten dat ze vervuilend ondernemen op bepaalde vlakken, juist deze sectoren en organisaties dienen we inzichtelijk te maken om precies te kunnen zien waar de problemen liggen en omdat hier de meeste reductie en innovatie winst te behalen valt. Dat betekent dat we indien alles inzichtelijk is sectoren bepaalde targets kunnen opleggen en wet en regelgeving kunnen optimaliseren om duurzaam ondernemen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.GSES systeem (Global Sustainable Enterprise System)

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut heeft het Global Sustainable Enterprise System ontwikkeld en in beheer.

Dit systeem (GSES systeem) voldoet aan de volgende belangrijke eisen:
1. Werkbaar voor elk soort organisatie
2. Wereldwijd inzetbaat
3. Open source
4. Beyond audit approach
5. Toegankelijk
6. Masteren van big data
7. Overkoepelend inzetbaar i.c.m. bestaande certificeringen, initiatieven en labels
8. Meten op bedrijfsniveau, ketenniveau, productniveau
9. Schema en meetsysteem in 1
10. GSES schema is ter evaluatie aangeboden aan de RvA (Raad voor Accreditatie ISO17021 & ISO17065)
11. Internationale borging

Het systeem is momenteel operationeel voor bedrijven uit alle verschillende sectoren en alle overheidsinstanties. Binnenkort is dit platform ook geschikt voor burgers om hun duurzame maatregelen en levensstijl inzichtelijk te maken.

Voor de bedrijven: word een echt duurzaam bedrijf en laat de resultaten en doelen van de wereld zien met het GSES-systeem. Meet en verbeter uw doelen en snelheid voor duurzaam en circulariteit

Voor overheidsorganisaties: overheidsorganisaties en bestuursorganen kunnen ook hun eigen duurzaamheidsbeleid in kaart brengen en 100% compliance sociaal verantwoord en circulair kopen. Het GSES-systeem ondersteunt bij aanbestedingen op het gebied van MVO, MVI, CO2-reductie en circulair ondernemen.

Voor de mensen: word lid van 's werelds grootste netwerk van duurzame change agents en krijg inzicht in uw persoonlijke ecologische voetafdruk en uw duurzame levensstijl. (from late 2018)Product certificeringen
Het NDI heeft een drietraps generieke productcertificering ontworpen waarmee alle producten op 3 punten gemeten kunnen worden. Alle producten uit alle verschillende sectoren.
1. Circulariteit
2. Gezondheid
3. Milieuvriendelijkheid
Met deze methode biedt het NDI met deze productcertificeringen een globale oplossing voor het generiek kunnen meten van producten op duurzaam ondernemen met milieuvriendelijke en sociale productie.
Hieronder vindt u per pijler een beschrijving van de drie product certificeringen:
• Circular Product Footprint: Het NDI & SGS Search hebben de Circular Product Footprint ontwikkelt. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op circulariteit hebben we een generieke methode ontwikkelt die wereldwijd inzetbaar is. De methode is vanaf september 2018 ook inzetbaar voor projecten en wordt door de RvA (Raad van Accreditatie) geëvalueerd op de ISO17065 product accreditatie. Eindgebruikers van producten en grondstoffen kunnen aan de hand van een QR code precies zien hoe circulair hun eind product is o.b.v. de PCW (Potential Circular Worth) en waarom. De QR code linked rechtstreeks naar de internationale gekoppelde database waarin alle informatie over het product zoals het productieproces, de gebruikte grondstoffen en elementen, circulair bussinesmodel, afvalverwerkingsmethode etc kan worden ingezien. De Circular Product Footprint is een werkbare methode die o.a. een verplicht circulair businessmodel hanteert en heel duidelijk de definitie van circulariteit laat zien.
• Environmental Product Footprint: Het NDI werkt aan de volgende internationale generieke productcertificering; de Environmental Product Footprint. De EPF certificering is gebaseerd op de ISO14040 en de PEF, deze wordt in juli 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een milieuvriendelijk productieproces hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Eindgebruikers van producten zoals bedrijven maar ook consumenten kunnen aan de hand van een QR code precies kunnen zien hoe milieuvriendelijk of vervuilend hun product is geproduceerd. De EPF wordt als additie en afzonderlijk op de CPF certificeerbaar.
• Health Product Footprint: Het NDI werkt met Royal Haskoning DHV aan de Health Product Footprint. De HPF certificering wordt in september 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een gezondheid risico's hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Eindgebruikers van producten zoals bedrijven en consumenten kunnen aan de hand van een QR code precies kunnen zien hoe gezond of schadelijk hun aankoop is. De HPF wordt zowel afzonderlijk als in additie op de CPF certificeerbaar.

Global Circular Health database
Het NDI is initiatiefnemer van de Global Circular Health database, dit is een voortvloeiend project vanuit de GSES productcertificeringen. Er zijn op dit moment geen databases met complete, relevante en geschikte informatie op het gebied van circulariteit en gezondheid/schadelijkheid van grondstoffen, producten, productiemethoden, afvalverwerking methoden etc. die openbaar toegankelijk zijn voor een breed publiek. Daarom start het NDI het Global Circular Health database project tezamen met het bedrijfsleven. De lancering van dit baanbrekende internationale project zal in september 2018 plaatsvinden tijdens de sustainable product launch.

Impact, Big Data, Blockchain
Hoe creeeren we internationaal zoveel impact dat het bedrijfseconomisch mogelijk wordt voor elke organisatie in elk land om duurzaam te ondernemen en te produceren? Door op een generieke manier big data in te zetten op zeer grote schaal. Dat betekent concreet; door alle ketens inzichtelijk te maken van alle soorten sectoren middels een generieke internationale methode hebben we alle data op 1 plek zodat we kunnen aantonen waar de problematiek precies ligt en de maatschappij, markt en besturende organen kunnen wijzen op de mogelijkheden tot verbetering. O.a. met het GSES systeem in combinatie met de productcertificeringen en het GSES platform verzamelen we de benodigde data zonder privacy gevoelige informatie. Doordat we deze data veilig willen borgen en privacy gevoelige informatie beschermen slaan we de informatie op, op een functionele blockchain. We bekijken de mogelijkheden om het overkoepelende platform zelf ook op de blockchain te laten draaien zodat de database echt openbaar is en voor iedereen in te zien zodat deze een groot maatschappelijk goed dient.

Doel

Een doel, Een taal

De eiland structuur vervalt met deze generieke methodes zodat we het echt samen doen. Zodra we zoveel mogelijk data beschikbaar hebben uit verschillende sectoren en van verschillende producten en ketens kunnen we tot op landniveau en wellicht op werelddeel niveau gaan kijken welke sectoren welke concrete acties en oplossingen kunnen ondersteunen om de transitie van lineair naar circulair mogelijk te maken. Om zover te komen moeten we nu beginnen met inzichtelijk maken en meten op een generieke manier.

In opvolging van het meetsysteem dient er, om een volledig circulaire economie mogelijk te maken, een openbare circular health database te worden samengesteld die alle informatie van grondstoffen en producten laat zien zodat iedereen ter wereld zich kan informeren en concreet maatschappelijk verantwoord en circulair kan inkopen.

Actief bij

Eigen BV: Nationaal duurzaamheid Instituut en het daarbijbehorende GSES systeem

Rol binnen initiatief

Ik ben de founder en eigenaar van het Nationaal Duurzaamheid Instituut en heb het GSES opgezet en ontwikkeld. Daarnaast ben ik betrokken bij elk deel van het bedrijf. Sales, schema ontwikkeling en beheer, marketing, event planning etc.

Vanuit welke rol

Zelfstandig ondernemer (ZZP)

Website

http://www.nd-instituut.nl