Kaosarrah Sani

stS6BHtt_400x400

Kaosarrah Sani is 25 jaar oud en Founder en Co-Founder

Thema

Bewustwording en educatie

Initiatief

Ik ben actief in Togo en ben Togolese. Ik zet mij op meerdere wijzen in voor het klimaat op sociale media en in de praktijk door kleine doch doeltreffende bijdragen te leveren. Zo is hergebruik van resthoutskool een voorbeeld, waardoor een klein beetje ontbossing wordt tegengegaan. Ik zet mij praktisch in op het gebied van bomen planten, het geven van voorlichting op scholen over klimaat en milieu. Ik ben ook bezig met het (laten) toepassen van zonenergie en heb actieve bemoeienis met de oprichting van een groep die zich gaat inzetten voor de vergroening van de Sahel.

Doel

Ik heb net een project afgerond waar ik fornuizen die werken op resthoutskool heb afgeleverd bij een school. Deze fornuizen zijn voorzien van geforceerde beluchting dmv ventilators aangedreven door zonnepanelen. Het kookproces is nu veel schoner en de lokale economie heeft een zetje gekregen. Ik plantte meerdere bomen rondom een lyceum, liet een vuilnisbelt verwijderen van het schoolplein en mobiliseerde de buurt om de omgeving voortaan schoon te houden. Op internet heb ik meerdere projecten waaronder https://www.youtube.com/channel/UCLvPXpldX-9xJ_yKG4SuhSw en https://twitter.com/savons_le. Mijn twitteraccount is https://twitter.com/KaoHua3. Hier mobiliseer en activeer ik mijn volgers.

Actief bij

Ik werk privé aan al mijn projecten

Rol binnen initiatief

De beschrijving hier is dezelfde als in "jouw activiteiten" en "Beschrijf hier wat je al hebt bereikt"

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://twitter.com/KaoHua3