Kaitlin Crouch

Kaitlin-Crouch

Kaitlin Crouch is 31 jaar oud en Projectleider/manager en initiator

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Kaitlin is geestelijk moeder en manager van het Environmental Programme van ING. Binnen dit Environmental Programme worden alle operationele duurzaamheidsactiviteiten van ING gebundeld. Daarnaast leidt Kaitlin de integratie van ING's benadering van duurzame leningen in het MKB-segment waar de nadruk ligt op de methode-ontwikkeling voor het benchmarken van ING's kredietportefuille. Kaitlin maakt zich onder andere sterk voor de transitie naar 100% duurzaam energiegebruik en stuurt zij actief de vermindering van watergebruik en afvalproductie aan. Naast deze interne activiteiten is ze extern erg actief als uithangbord van verduurzaming van corporates door ING te vertegenwoordigen in verschillende duurzame gremia als de RE100. Ondanks het behalen van bijna alle ambitieuze doelstellingen is Kaitlin niet snel tevreden en continu op zoek naar verbetering, zowel intern als door haar oor te luister te leggen bij best practices in de markt. Een belangrijk facet van haar werkzaamheden bestaat uit het slaan van de brug tussen ING's operaties en haar assets, waar ING met 'sustainable finance' een enorme potentie aan impact aanboort. Aan Kaitlin de complexe taak om waar mogelijk de operaties als lichtend voorbeeld voor assets te laten zijn op de weg van een duurzame toekomst. Maar hier stopt Kaitlins ambitie niet. Een belangrijke speerpunt is nu om ING verduurzaming uit haar 'ivoren toren' en naar de werknemers/de werkvloer te brengen. Om ING'ers duurzaamheid te laten leven én beleven.

Doel

Tijdens de start van het Environmental Programme in 2014 werden er ambitieuze doelen gesteld voor 2020 voor vier KPI's:
1) CO2 uitstoot verminderen met 50%
2) Waterverbruik verminderen met 20%
3) Restafval verminderen met 20%
4) CO2 neutraal blijven door uitstoot te compenseren.
Op drie van deze doelstellingen ligt ING door de tomeloze inzet en betrokkenheid van Kaitlin voor op schema. Ze is in staat geweest om duurzaamheid uit de ivoren toren te halen en te laten 'leven' in de verschillende landen, waardoor over de gehele wereld (ook in gebieden waar dat in essentie lastiger is dan in bijvoorbeeld Nederland) er actief wordt bijgedragen aan deze doelstellingen. Daarnaast sloot ING zich op voorspraak van Kaitlin aan bij de RE100, met als doel om 100% duurzame energie te gebruiken in 2020, waar men momenteel ook op schema ligt met 95% duurzaam energiegebruik door ING's operaties wereldwijd.

Actief bij

ING

Rol binnen initiatief

Kaitlins ambitie beslaat het 'werkbaar maken van klimaatactie', en dat in de uitdagende omgeving van een omvangrijke en maatschappelijk geëngageerde corporate. De behaalde resultaten van ING als 'Meest Duurzame Bank ter Wereld' (Sustainalytics) en ING's erkenning als 'wereldleider for corporate action op het gebied van klimaatverandering' (CDP) zijn natuurlijk geenszins in hun geheel aan Kaitlin toe te schrijven maar onderstrepen zonder meer de uitzonderlijke stappen die het Environmental Programme onder haar bezielende leiding heeft gezet.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability/Our-own-operations/Environmental-Programme.htm