Julie Chenadec

Julie-Chenadec

Julie Chenadec is 27 jaar oud en Projectleider

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

In 2010 is mede op initiatief van de gemeente Amsterdam de stichting Green IT Amsterdam opgericht om de bredere regio Amsterdam te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen voor energietransitie. Het heeft als missie innovatieve IT-oplossingen te zoeken, te testen en te presenteren voor het verhogen van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze stichting is een samenwerking van IT-bedrijven, datacenters, energiebedrijven en kennisinstellingen. Deze samenwerking is uniek, omdat er geen vergelijkbare opzet bestaat in andere datacenterregio's in de wereld, Het deelt kennis, expertise en ambities om deze duurzaamheidsdoelen te bereiken met publieke en private Green IT-leiders.

Ik ben verantwoordelijk voor het runnen van verschillende EU projecten. Het EV ENERGYproject dat de decarbonisatie van steden ondersteunt door het combineren van elektrische mobiliteit, hernieuwbare energie en slimme netintegratie. Ik was ook betrokken bij het EURECAproject, waarbij we inkoopinnovatie en beleidskader voor de public datacenters in Europa mogelijk maakten. We zijn ook begonnen aan het CEDaCIproject, waar we een circulaire economie voor de datacenterindustrie bouwen. Slechts 10% van de zogenaamde kritieke grondstoffen die in datacenters worden gebruikt, worden teruggewonnen. Als we de impact van datacenters op het milieu verder willen verminderen, moet het percentage apparaten en materialen dat wordt hergebruikt of gerecycled drastisch worden verhoogd.

Doel

Mijn grootste prestatie vormen de resultaten van het EURECA-project, dat heeft geleid tot een belangrijke verbetering van de energie-efficiëntie in de sector van public datacenters.
Het project wist een impact te hebben op 9 pilots, waarvan er 6 daadwerkelijk aan een aanbesteding deden, waarmee zij belangrijke energiebesparingsmogelijkheden konden identificeren. Aan de pilots deden 338 datacenters in Ierland, Nederland en het VK deel. De behaalde besparingen op primaire energie zijn 131,3 GWh/jaar, veel meer dan de verwachte 110 GWh/jaar, het heeft geleid tot een jaarlijkse besparing aan energiekosten van meer dan € 7,1 miljoen in de publieke sector. We hebben de deelnemers aan het project de mogelijkheid geboden om voorzieningen op te bouwen waarbij meer dan 815 belanghebbenden werden getraind, via 14 evenementen voor het delen van kennis in 10 EU-landen.
EURECA was een pionier in het aanpakken van energie-efficiëntie in de publieke sector door middel van innovatie. We ontvingen hiervoor de DCD Award for Industry Initiative of the year. Deze awards zijn georganiseerd om projecten en best practices op het gebied van innovatie en nieuwe designs te delen met het datacenter sector.

Actief bij

Green IT Amsterdam

Rol binnen initiatief

Ik werk inmiddels 5 jaar bij Green IT Amsterdam. In eerste instantie via 2 stages. Maar vervolgens werd ik aangenomen als projectmanager. Ik presenteerde mijn ervaring in projectmanagement, zorgde ervoor dat de doelen werden bereikt, het opzetten van samenwerking tussen de Nederlandse industrie en de belangrijkste belanghebbenden in Europa voor een gelijk speelveld en belangrijke stappen voor de datacenter-industrie.

Om duurzaamheid, innovatie en technologie met elkaar te verbinden, spreek ik regelmatig op Europese conferenties om onze visie en duurzame impact op de IT-sector te delen. Binnen Nederland organiseer ik bijeenkomsten tussen de meest innovatieve IT-bedrijven en beleidsmakers om samen specifieke duurzame doelstellingen te formuleren en te realiseren.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://www.greenitamsterdam.nl/