Jordy van Osch en Simon Rombouts

Chainable Simon Jordy

Jordy en Simon van Osch en Rombouts is 24 & 26 jaar oud en Co-founder

Thema

Duurzame consumptie en productie

Initiatief

Jordy:
Dit jaar is Jordy afgestudeerd met zijn Master in Sustainable Technology aan de KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Zweden. Tijdens zijn studie heeft Jordy Students for Sustainability - KTH opgericht. Dit studenteninitiatief is oorspronkelijk door Jordy en drie medestudenten gestart om de campus wegwerpplastic-vrij te maken, echter groeide het binnen een jaar uit tot de eerste officiële duurzame studentenassociatie van de universiteit met meer dan 300 actieve leden. Momenteel fungeert Students for Sustainability als een platform voor verschillende duurzame studenteninitiatieven op en rond de campus, om zo KTH een duurzamere onderwijsinstelling te maken. Tijdens de laatste maanden van zijn studie is Jordy actief geworden in het founding team van de start-up Chainable. Chainable introduceert het eerste circulaire Kitchen-as-a-Service concept. Momenteel produceert alleen al de sociale huursector 40.000 ton aan afgedankte keukens per jaar. De keuken is daarom speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. Via het product-as-a-servicemodel blijft de keuken in eigenaarschap van Chainable. Hergebruik van materialen is hiermee gegarandeerd. De keuken heeft een lange levensduur, minder plaatmateriaal en is modulair opgebouwd. Door premium energiezuinige-apparaten beschikbaar te maken voor ieder segment via een klein bedrag per maand, maakt Chainable daarnaast een einde aan energie-slurpende wegwerpapparaten.

Simon:
Na zijn studie Sustainable Business & Innovation aan de Utrecht Universiteit richtte Simon twee bedrijven op; zijn eigen consultancybedrijf (S. Rombouts Consultancy) gespecialiseerd in de Circulaire Economie en Product-as-a-Service (PaaS) en Chainable een startup waar een circulaire keuken is ontwikkeld die is toegespitst op woningcorporaties. Als consultancybedrijf is hij drie dagen per week betrokken bij Firmhouse – het Product-as-a-Service platform met een volledige geautomatiseerd back-end systeem voor abonnementen en PaaS-proposities. PaaS als businessmodel heeft een groot duurzaamheidspotentieel. Door het eigenaarschap bij de producent te laten; heeft deze de verantwoordelijkheid een beter, duurzamer en slimmer product te maken. Een product waar er nagedacht is over het design zodat het product gemakkelijk te repareren is, (re)monteren, terug te nemen en te refurbishen. Vandaar ook dat Chainable keukens alleen als Kitchen-as-a-Service weggezet worden. Bij Firmhouse is Simon betrokken om bedrijven de handvatten te geven echt de transitie naar een circulaire economie te kunnen laten maken. Bij Chainable hoopt hij zelf actief bij te dragen de gigantische materiaal- en kapitaalvernietiging in de keukensector te veranderen. Simon staat altijd open voor het delen van zijn kennis door middel van lezingen of workshops om zo zoveel mogelijk bedrijven kennis te laten met het circulaire business modellen; zoals Product-as-a-Service.

Doel

Simon en Jordy zijn actief binnen het founding team van Chainable om samen met key-partners de eerste echt circulaire keuken op de markt te zetten. De samenwerking met key-partners creëert een terugname garantie voor componenten door de producerende partij. Ze staan samen aan de wieg van een circulaire transitie in de keukensector.

Actief bij

Chainable

Rol binnen initiatief

Jordy en Simon dragen als medeoprichters van Chainable bij aan de transitie naar een circulaire economie. Ze vervullen een actieve rol in het realiseren van een modulair keukenontwerp en een circulaire supply chain om zo enerzijds materiaalverspilling te elimineren en anderzijds de levensduur van alle componenten te maximaliseren. Via Chainable willen Jordy en Simon de enorme berg keukenafval die jaarlijks in heel Europa gecreëerd wordt elimineren. Chainable kan een voortrekkingsrol hebben in de transitie naar een circulaire economie om zo circulariteit de standaard te maken in de keukensector, en uiteindelijk hopelijk in alle sectoren.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

http://www.Chainable.nl