0001

Jonge leiders zetten stappen naar duurzamer Nederland

30 augustus 2017
“Jonge ondernemers en jonge politici willen haast maken met de duurzame economie. Ze vinden dat de subsidie op fossiele brandstoffen binnen drie jaar gestopt moet worden, en dat dan ook in Europees verband een belasting moet zijn ingevoerd op CO2.” schreef Trouw over de bijeenkomst waar DJ100’ers, jonge politci en andere jonge leiders samen werkten aan een manifest voor een duurzamer Nederland. Dit was een vervolg op het manifest dat Jan Terlouw in februari met politieke jongerenorganisaties opstelde. De jonge leiders werkten vijf thema’s verder uit: klimaat en energie, circulaire economie, de Sustainable Development Goals van de VN, fair share en de menselijke maat.
 
De bijeenkomst was een initiatief van MVO Nederland, De Groene Zaak, DJ100 en Social Entreprise NL. Naast de DJ100 en andere jonge leiders waren er jonge politici van onder andere CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SGP aanwezig. Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, leidde de bijeenkomst: “Alleen door samen te werken en door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen we Nederland duurzamer maken. Het manifest dat jonge politici onder leiding van Jan Terlouw in februari hebben opgesteld was een prachtig begin. Maar samen met jong ondernemend Nederland moeten we de vertaling maken naar de ondernemerspraktijk. Het is heel goed als jonge politici en jonge ondernemers elkaar al aan het begin van hun politieke loopbaan of in de opstartfase van hun duurzame bedrijf weten te vinden.”
 
Lef hebben
Voordat de jonge leiders met elkaar aan de slag gingen, vertelden Aart van Veller (VandeBron) en Koen Eising (Alliander) hoe zij denken dat politici en ondernemers elkaar kunnen versterken, en samen kunnen werken aan een duurzamer Nederland. Van Veller: “Ik zie de belangen die er zijn en de kansen die er liggen, en ik hoop dat we met onze generatie daar iets aan kunnen doen. We willen vooral impact maken. Daarvoor moeten we samenwerken met politiek en met bedrijven.” Eising: “Je hebt af en toe een duurzame gek nodig die roept dat het allemaal anders moet. Mijn advies is dus: heb vooral ontzettend veel lef. Wanneer je kansen ziet, moet je in gesprek met de gevestigde orde vooral blijven geloven en blijven doorzetten. Dat is de enige manier om op te schalen.”
 
Dicht bij het vuur
Een van de aanwezige DJ100’ers was Nikki Spil, co-founder van Zee Boerderij IJmond. “Uit het contact met andere duurzame ondernemers haal ik veel inspiratie. Soms zit je zo in je eigen tunnelvisie, dan vergeet je wat eigenlijk de impact kan zijn. En het is super dat hier ook jonge politici zijn. Wij kunnen als ondernemers wel blijven schreeuwen en roepen, maar uiteindelijk moeten diegenen die dicht bij het vuur zitten, weten voor welk probleem ik een oplossing zie.”
 
Op Duurzame Dinsdag, 5 september, gaat de DJ100 in gesprek met vertegenwoordigers van de transitieagenda’s voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie. De duurzame koplopers delen hun toekomstvisies over de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie in Nederland vóór 2050!