Jip Welkers

Vitenssept17_0019

Jip Welkers is 27 jaar oud en Business Development Manager Duurzame Leefomgeving

Thema

Voedsel en landbouw

Initiatief

Wat doet iemand van een drinkwaterbedrijf in de categorie Voedsel en Landbouw? Deze twee komen samen in een gezonde bodem. We halen er niet alleen ons voedsel vandaan, het zuivert ook ons drinkwater. Als Business Developer bij Vitens jaag ik vernieuwing aan voor een duurzame leefomgeving.

*Vanuit Vitens trek ik de strategische alliantie met Rabobank en A.S.R. (de Bodemcoalitie) om duurzaam bodembeheer te stimuleren. Met deze coalitie werken we toe naar een integrale bodemindex. Daarmee kan de agrarische ondernemer in één oogopslag zien hoe het met een landbouwbodem gesteld is. Dit helpt om duurzaam bodembeheer een maatschappelijke en economische waarde te geven. Op basis van de inspanning van de boer, gaan we motiverende prikkels uitdelen aan agrarische ondernemers en werken we toe naar een gezondere bodem. Dat is goed voor de agrarisch ondernemer en goed voor de bronnen van ons drinkwater.
* Op weg naar een circulaire economie stimuleer ik samenwerking intern en extern, zodat we in de gehele keten meer circulair worden. Een voorbeeld is het uitvragen van een grondstoffenpaspoort voor waterleidingmaterialen aan onze leveranciers.

In mijn privétijd maak ik me hard voor een verkeersveiliger Amsterdam.

Doel

Ik ben gedreven door het doel dat iedereen, nu en later, toegang heeft tot schoon drinkwater. Dat is geen vanzelfsprekendheid en daarvoor is vernieuwing nodig. De richting? Circulair, actiegericht en verbonden.

Actief bij

Vitens

Rol binnen initiatief

*Om alle data op het gebied van de bodem te bundelen en te analyseren op weg naar een integrale bodemindex, heb ik met de bodemcoalitie bodemhackathons georganiseerd waarin ik data-scientists, bodemspecialisten en boeren bij elkaar bracht.
* Als projectleider van het innovatieproject Waterlandschap met Eeuwige Toekomst draag ik bij aan de visievorming over de rol van drinkwater in Nederland en het ideale waterwinlandschap. Dit project heb ik geïnitieerd en ontwikkeld.
* De samenwerking op het gebied van Circulair Inkopen met alle drinkwaterbedrijven in Blauwe Netten zet de waterleidingketen in beweging. De uitvraag naar een grondstoffenpaspoort voor ons leidingmateriaal zorgt voor een meer transparante keten. Vanuit het regieteam werk ik mee aan dit initiatief.

Vanuit welke rol

Young professional