Jip Welkers

Jip-2020

Jip Welkers is 28 jaar oud en Business Development Manager Duurzame Leefomgeving

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Als Business Developer bij Vitens jaag ik vernieuwing aan voor een duurzame leefomgeving. Ik ben gedreven door het doel dat iedereen, nu en later, toegang heeft tot schoon drinkwater. Dat is geen vanzelfsprekendheid en daarvoor is vernieuwing nodig. De richting? Circulair, actiegericht en verbonden.

Een van de projecten waar ik leiding aan heb gegeven is de opzet van de zogenoemde bodemcoalitie. Vanaf de eerste oriënterende gesprekken ben ik betrokken geweest bij deze samenwerking tussen Vitens, Rabobank en a.s.r.. Dit is een actief partnerschap waarbij vanuit het gezamenlijk belang van een gezonde bodem resultaten worden geboekt, waarvan zowel de agrariërs als de Bodemcoalitiepartners profiteren.

Op weg naar een circulaire economie stimuleer ik samenwerking intern en extern, zodat we in de gehele keten meer circulair worden. Een voorbeeld is het uitvragen van een grondstoffenpaspoort voor waterleidingmaterialen aan onze leveranciers.

Ook heb ik in Indonesië en Ethiopië drinkwaterbedrijven ondersteund met hun klimaatbestendig drinkwatersysteem. In mijn privétijd maak ik me hard voor een verkeersveiliger en autoluw Amsterdam.

Doel

Het eerste resultaat van de Bodemcoalitie is een integrale bodemindex. Daarmee kan de agrarische ondernemer in één oogopslag zien hoe het met een landbouwbodem gesteld is. Dit helpt om duurzaam bodembeheer een maatschappelijke en economische waarde te geven. Op basis van de inspanning van de boer, gaan we motiverende prikkels uitdelen aan agrarische ondernemers en werken we toe naar een gezondere bodem. Dat is goed voor de agrarisch ondernemer en goed voor de bronnen van ons drinkwater.

Actief bij

Vitens

Rol binnen initiatief

Ik ben trots op het innovatieproject Panorama Waterland. In samenwerking met twee bureaus hebben we laten zien dat een Eeuwige Waterbron realiteit kan worden, wanneer we met elkaar de juiste duurzame omstandigheden weten te creëren. We werken op dit moment toe naar een pilotlocatie.

Vanuit welke rol

Young professional