Jip van Grinsven

JIP_Thumb

Jip van Grinsven is 26 jaar oud en Consultant

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Ik ben er van overtuigd dat de wereld in zijn algemeenheid en de vastgoedsector in het bijzonder duurzamer dient te worden. Aan deze verduurzaming probeer ik elke dag mijn steentje bij te dragen. Mijn passie voor duurzaamheid is begonnen tijdens mijn studie Facility Management en bij het schrijven van mijn scriptie over de circulaire economie in het bouwproces. Vervolgens heb ik de master Strategic Management aan de RU afgerond met als sluitstuk mijn onderzoek naar organisaties die ESCo’s aanbieden.
Sinds twee jaar werk ik bij Alba Concepts, waar ik één van de kartrekkers ben omtrent het meten van circulariteit van gebouwen, middels de Building Circularity Idex (BCI) ©. Projecten waar de BCI onder andere is toegepast zijn: The Green House (publiekswinnaar Duurzaam Bouwen Awards 2019), Fijn Wonen concept van Van Wijnen en de Ithaka kliniek van Emergis.
Het afgelopen jaar heb ik mijn expertise ingezet bij o.a. de volgende projecten:
-Strategisch duurzaamheidsadvies Holland Casino.
-Circulariteitsadvies circulair paviljoen Futura College.
-Integraal strategisch duurzaamheidsadvies Schiphol Real Estate.
-Ontwikkeling van een uniforme meetmethodiek losmaakbaarheid voor BREAAM-NL en GPR.
-Integraal duurzaamheidsraamwerk GGz Centraal.
-Advisering incorporatie van de circulaire economie in de aanbesteding van project DOEN aan het Rijksvastgoedbedrijf.
Sinds april 2018 neem ik plaats aan de jonge sectortafel Gebouwde Omgeving van de Klimaat-Klimaat- en Energiekoepel (KEK).

Doel

Binnen afzienbare tijd heb ik mij ontwikkeld tot een expert op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen heb ik een aantal jaren terug de bachelor scriptieprijs gewonnen met mijn onderzoek naar de de circulaire economie in het bouwproces, maar heb ik ook in mijn werk bij Alba Concepts meegewerkt aan toonaangevende projecten.
Ik ben gedreven, enthousiast en ik zie duurzaamheid niet als een kunstje omdat het moet, maar als een noodzakelijk goed. Mijn specifieke kijk op duurzaamheid en circulariteit heb ik te danken aan een brede achtergrond en hiermee probeer ik bij te dragen aan een betere en vooral mooiere samenleving.
Door mensen te enthousiasmeren weet ik mensen te mobiliseren om niet alleen maar de gebaande wegen te bewandelen, maar juist om te kijken naar wat er nog meer mogelijk is. Door de combinatie van het verder ontwikkelen van de BCI, het aanpakken van diverse duurzame projecten, mijn inzet bij het KEK, het begeleiden van een WO-student bij het afstuderen op het thema circulaire economie en door het schrijven van prikkelende blogs en het geven van inspirerende presentaties zet ik mij maximaal in om de transitie naar een duurzame omgeving te versnellen.

Actief bij

Alba Concepts

Rol binnen initiatief

Ik voel me verantwoordelijk om maximaal bij te dragen aan een duurzame wereld en leg de lat hoog. Het meest trots ben ik op de resultaten die gehaald zijn met de BCI. Ik ben continu bezig met het verder ontwikkelen van de BCI. Daarnaast is de afgelopen jaren voor zo’n 50 gebouwen middels de BCI de mate van circulariteit gemeten en gestuurd op het optimaliseren van de circulariteit van de gebouwen. Op dit moment zijn er nog zeker 30 BCI’s in het verschiet. Daarnaast wordt de BCI ingezet bij circulair inkooptrajecten en aanbestedingen. Het allermooist is dat meetmethode voor circulariteit steeds meer opgepakt wordt door de markt. Daarnaast ben ik trots op de diverse projecten die ik heb mogen doen en waar ik door de opdrachtgevers te enthousiasmeren de duurzame ambitie steeds hoger heb weten te leggen.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

http://buildingcircularityindex.nl/