Jip van Grinsven

Foto-Jip-4

Jip van Grinsven is 27 jaar oud en Consultant

Thema

Verduurzamen van het bedrijfsleven (MVO)

Initiatief

Tijdens de studie Facility Management is de passie van Jip voor duurzaamheid begonnen. Vervolgens heeft Jip zich in korte tijd ontwikkeld tot een expert op het gebied van duurzaamheid bij ‘the new kids on the block’ Alba Concepts. Als consultant bij Alba Concepts werkt Jip aan toonaangevende projecten. Ook buiten haar werkzaamheden voor Alba Concepts zet zij zich maximaal in om de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving te versnellen.

Zo heeft Jip tijdens de klimaatonderhandelingen als lid van de jong sectortafel Gebouwde Omgeving vanuit de Klimaat- en Energie Koepel (KEK) een bijdrage mogen leveren aan het Klimaatakkoord. Nu deze taak voorbij is, is Jip gestart als sectorlead voor de Gebouwde Omgeving binnen KEK. Met ruim 350 ambassadeurs maakt Jip zich in deze nieuwe rol hard voor de borging van het klimaatakkoord. Daarnaast draagt ze actief bij aan het inhoudelijke geluid van KEK. Hiermee enthousiasmeert en inspireert zij andere young professionals.

Daarnaast heeft Jip vanuit Alba Concepts vorig jaar samen met EME en Copper8 de Call Circular & Digital gewonnen van de gemeente Amsterdam. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking in het platform Excess Materials Exchange, waarbij Jip als inhoudelijk expert acteert. Dit platform registreert, identificeert, waardeert en verbindt materialen en producten. Dit op basis van blockchain technologie, waarbij matches worden gemaakt tussen vragers en aanbieders op basis van slimme algoritmes.

Doel

Jip is gedreven, enthousiast en ziet duurzaamheid niet als een kunstje omdat het moet, maar als een noodzakelijk goed. Door mensen te enthousiasmeren weet Jip mensen te mobiliseren om niet alleen maar de gebaande wegen te bewandelen, maar juist om te kijken naar wat er nog meer mogelijk is. Zo heeft Jip zich de afgelopen jaren ingezet voor het verder doorontwikkelen van nieuwe kennis en tools op het gebied van het circulariteitsbegrip. Ook heeft zij een WO-student begeleidt bij het afstuderen op het thema circulaire economie, prikkelende blogs geschreven en inspirerende presentaties gegeven.

Daarnaast heeft zij haar expertise ingezet bij diverse (internationale) opdrachtgevers. O.a. heeft Jip Schiphol, BAM FM, Rabobank, gemeente Den Bosch en De Alliantie geholpen bij de praktische vertaling van hun duurzaamheidsambities. Ook is zij als Green Deal Coach actief in de gemeente Hilversum. In deze rol activeert Jip organisaties om te verduurzamen. Tevens heeft Jip diverse vraagstukken rondom circulariteit haalbaar gemaakt door inzicht te geven in de businesscase, waarin restwaardekapitalisatie, impact van losmaakbaarheid op de exploitatie en nieuwe verdienmodellen zijn opgenomen.

Actief bij

Alba Concepts

Rol binnen initiatief

Jip is vooral trots op de verdere professionalisering van dé meetmethode voor circulair bouwen: de Building Circularity Index (BCI). Zo heeft Jip zich ingezet om voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een methodiek te ontwikkelen om losmaakbaarheid meetbaar te maken in de praktijk. Ook is de handreiking Losmaakbaarheid voor PIANOO ontwikkeld en hebben zowel BREEAM als GPR dit onderwerp opgenomen in de eigen duurzaamheidsmeetlat.

Vanuit welke rol

Young professional

Website

https://albaconcepts.nl/building-circularity-index/#slide-1-wat-is-bci