Jiajun Cen

portrait-photo

Jiajun Cen is 31 jaar oud en CEO & Founder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Een toekomst waarin wij alleen hernieuwbare energie hoeven te gebruiken, daar werk ik aan. Op dit moment, focus ik op uitdagingen binnen de water-energy nexus.

Allereerst, ik werk aan een veilige, duurzame en opschaalbare batterij die groene energie kan opslaan in zout water: de BlueBattery. Om altijd groene energie te kunnen leveren is goede opslag hard nodig, anders is er onvoldoende stroom op de momenten dat het bewolkt is of als het even niet waait. Eveneens wanneer er teveel groene stroom wordt opgewekt kan dit het elektriciteitsnet overbelasten en leiden tot uitval van het systeem. In tegenstelling tot andere batterijen die gebruikmaken van vervuilende chemische stoffen zoals Kobalt, lithium, of lood zuur, slaat de BlueBattery energie op in zoutconcentratie verschillen. We hebben dus alleen zout en water nodig. Zout en water zijn in overvloed aanwezig op aarde, dus gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen. Met de BlueBattery kiezen voor meer vermogen of juist meer opslagcapaciteit. Met een grote opslagcapaciteit kun je voor een langere periode, bijvoorbeeld een week lang, duurzame energie leveren. Dit lost een belangrijke probleem op van groene energie en zetten wij hiermee een grote stap richting een toekomst met 100% hernieuwbare energie.

Een andere uitdaging waar ik aan werk is het duurzaam ontzilten van zeewater. Het te kort aan schone drinkwater is de afgelopen jaren alsmaar toegenomen. Er wordt zelfs gesproken dat er een water crisis aankomt.

Doel

Om te beginnen, ik heb met vier compagnons een bedrijf opgericht (AquaBattery) en een batterij die met behulp van water en zout ontwikkelt om duurzame energie op te slaan. Dit wordt de BlueBattery genoemd en ik test momenteel de batterij op The Green Village, de proeftuin op de campus van de TU Delft. In de tussentijd werk ik aan een verbeterde versie (de “GreenBattery”) en een demonstratie hiervan wordt dit jaar gebouwd op het Italiaanse eiland Pantelleria.

Verder heb ik een thermisch ontziltingstechniek bedacht die alleen gebruik maakt van zonne-energie en dit gepatenteerd. De ontziltingsindustrie draait momenteel voornamelijk op fossiele brandstoffen. Ik wil hier een teweeg brengen door ontziltingstechnieken te helpen ontwikkelen die gebruik maken van duurzame energie. Samen met een team ben ik een demonstratie installatie aan het bouwen van mijn thermisch ontziltingstechniek in Dubai. Het gaat nog lang duren voordat de hele zeewater ontzilting industrie zult draaien op hernieuwbare energie. Met mijn uitvindingen hoop ik de eerste stappen te zetten in de goede richting.

Actief bij

AquaBattery

Rol binnen initiatief

- Innovatieve uitvindingen bedenken en testen. Daarnaast, bestaande innovaties verbeteren die problemen binnen de water-energy nexus oplossen.
- Schrijven van subsidie voorstellen om financiering te verkrijgen voor demonstratieprojecten.
- Demonstratieprojecten beheren.
- Oprichten en bouwen van een bedrijf.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://aquabattery.nl/